Seks personer mistet livet i trafikken i februar

To måneder ut i det nye året har tolv personer omkommet i trafikken. Det er en økning fra i fjor da fire personer omkom i samme periode.  

– Det er fortsatt vinterføre i deler av landet, og det er flere typiske utfartshelger i tiden fremover. Å avpasse farten etter forholdene er det beste man kan gjøre for å minske ulykkesrisikoen på norsk vinterføre, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk. 

Tunge kjøretøy involvert 

Åtte av årets tolv ulykker er møteulykker. I samtlige av disse tilfellene var tunge kjøretøy involvert. I tillegg var et tungt kjøretøy involvert i en fotgjengerulykke. Det er for tidlig å si noe om årsakene, men det er spesielt at tunge kjøretøy er involvert i såpass mange dødsulykker på så kort tid. I 2021 var tunge kjøretøy involvert i 39 prosent av dødsulykkene på norske veier. Dette er langt høyere enn ellers i Europa. En av årsakene er transportbehov på til dels dårlige veier som følge av spredt utbygging av industri i Norge. Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i årene fremover. – Som oftest er det ikke sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken. Som den svakeste part må sjåfører av mindre kjøretøy være ekstra oppmerksomme. Havner du over i motsatt kjørefelt, så har du ingen ting å stille opp med skulle du møte på et vogntog, sier Steen. 

Legg inn ekstra gode marginer 

Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler er ikke konstruert for å kunne stå imot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy.  – Legg derfor alltid inn ekstra gode marginer og ta ingen sjanser. Avpass farten etter forholdene og hold god avstand til bilen foran deg, uttaler Solstad Steen.  Årets tre første måneder er ofte preget av vanskelige kjøreforhold. Det kan være manglende brøyting og generelt vanskelig føre som gjør det utfordrende å ferdes på veiene. God vinterdrift er viktig for å forebygge ulykker, men viktigst er oppmerksomme sjåfører. 

Antall drepte i trafikken februar 2023Last ned filen