Sikring av barn i bil på ferie

Riktig sikring av barn i bil er like viktig på ferie i utlandet som hjemme i Norge.

Trygg Trafikk får hvert år mange henvendelser fra småbarnsforeldre som skal utenlands med barna, og lurer på hvordan de best kan sikres. – Vår klare anbefaling er at barna alltid skal sikres riktig på tur, uansett hvor du befinner deg. Ta gjerne med eget bilsete til de minste, sier kommunikasjonsrådgiver Carina Henske i Trygg Trafikk.

Bare topunktsbelte

Det tryggeste er ofte å leie en bil, som regel er det da også mulig å leie barneseter til barna. Reiser dere på chartertur er det lurt å avklare hvorvidt det er belter i bussen, og om barna har eget sete. Det er flere som opplever å bli sittende med de minste på fanget uten noen form for sikring. Er det bare topunktsbelte i bussen er det viktig å sjekke barnesetets bruksanvisning for å se om det kan festes med det. Men generelt er Trygg Trafikk særdeles skeptiske til slike topunktsbelter. – Vi anbefaler aldri topunktssele til barn, heller ikke til voksne. Det er stor risiko for alvorlige indre skader, og slagskader fordi kroppen kastes frem, sier hun. Og enda verre er det med barn på bilpute i topunktssele. Hvis bussen ikke har trepunktsbelter skal du ikke bruke bilpute, da sitter barnet tryggere uten.

Pass på barna i trafikken

I mange populære ferieland er ulykkesrisikoen høyere enn i Norge. I tillegg kan trafikkulturen være litt annerledes.  Det er derforgod grunn til å være litt ekstra oppmerksom og passe ekstra godt på barna. – Bilføreres respekt for gangfelt er ikke alltid like stor som hjemme, og som barna har lært. Hold derfor mindre barn i hånden i trafikken og på parkeringsplasser, sier Henske. Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring har utarbeidet ti gode trafikkråd til nordmenn i utlandet: 1. Kjør rusfritt Promillegrensen varierer, og i noen land kan du ta et glass vin, og være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn planlagt, og risikoen øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille. 2. Bruk bilbelte Bruk alltid bilbeltet, både som bilfører og passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader. 3. Sørg for at barna er sikret i bil Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med slikt utstyr. Må dere kjøre bil uten barnestol sørg for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget. 4. Pass på barna i trafikken Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Hold barnet i hånda når veien skal krysses. 5. Bruk alltid hjelm! Skrubbsår og brudd er vanlige skader ved mindre alvorlige sykkel- eller mopedulykker på ferie. Langt verre er hodeskader, som gir varige skader og ødelegger mer enn ferien. 6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel Badetøy er ikke egnet som kjøreklær på tohjulinger. Ubeskyttet hud får skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt, og selv tynne, luftige klær beskytter noe. 7. Observer trafikkulturen før du kaster deg ut i den Sett deg inn i de formelle trafikkreglene der du er, og ikke ta for gitt at de følger nøyaktig det samme mønsteret som de norske. Mange land har også uformelle trafikkregler eller praksis du bør kjenne. 8. Vær uthvilt Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om nødvendig om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille. 9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy, og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring. Da trenger du en forsikring for ulykke for fører og passasjerer i tillegg. 10. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker Flere og flere land går over til et felles nummer for nød – 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi.