Sju omkom i trafikken i mars

Sju personer mistet livet i trafikken i mars. Det er samme resultat som i mars i fjor. Trygg Trafikk kan ikke se noen «korona-effekt» i de alvorlige ulykkestallene selv om det er færre biler på veiene.

Alle de omkomne i mars var menn, hvor tre var mellom 45-64 år. Fire av de omkomne døde i møteulykker og tre i singelulykker. Fire av de omkomne var bilførere, en var passasjer og to var syklister. – Det er tilfeldige variasjoner i ulykkestallene. Men det hadde ikke vært helt urimelig å forvente noe lavere ulykkestall i mars sett i sammenheng med den krevende situasjonen landet står i. De nasjonale smittevernstiltakene som er iverksatt, medfører mindre trafikk, og mindre trafikk burde bety færre trafikkulykker, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Tall fra Statens Vegvesen viser at trafikken inn til de store byene er redusert med nærmere 40 prosent sammenlignet med ukene før koronautbruddet. – Tallene for mars tyder på at de spesielt alvorlige ulykkene ikke nødvendigvis henger sammen med trafikkmengde eller trafikktetthet. De alvorligste ulykkene har ofte sammenheng med høy fart, rus og manglende oppmerksomhet. Det kan faktisk hende at disse risikofaktorene blir mer fremtredende når trafikkmengden blir mindre, sier Johansen.

Fortsatt flere omkomne enn i fjor

Tross færre omkomne i mars, er utviklingen i årets første tre måneder negativ sammenlignet med samme periode i fjor. I 2020 er det så langt totalt 24 omkomne – dette er en kraftig økning fra 16 personer i 2019. Av de omkomne i år er 20 menn og 4 kvinner. – Tallene for 2020 er så langt alvorlig høye, og vi må jobbe hardt for at ulykkestallene skal bli lavere enn i 2019. Det krever innsats fra alle aktører og bevissthet hos alle trafikanter, sier Bård Morten Johansen. I mars skjedde tre av dødsulykkene i Vestfold og Telemark, og en dødsulykke i hver i fylkene Troms, Innlandet, Agder og Viken. Viken er også det fylket som er rammet hardest med syv omkomne i så langt i år, en økning på fem fra 2019. I Møre og Romsdal er det derimot ingen omkomne i trafikken så langt i år, dette er en nedgang fra fire i fjor.

– Ta deg god tid

Selv om korona-situasjonen i Norge, reduserer trafikken på veiene, har UP rapportert om flere grove fartsovertredelser i det siste. Trygg Trafikk advarer folk mot å la seg friste til å kjøre fortere selv om det er færre biler på veien. I Sør-Norge er det mye bar asfalt og stigende temperaturer. Trygg Trafikk advarer mot å la seg friste til å kjøre fortere og ta risiko. Husk at helsevesenet har nok å gjøre nå. – Nå er det viktig at vi tar hensyn til hverandre, også på veien. Det er flere fotgjengere, joggere og syklister ute enn vanlig. Sørg derfor for god avstand, vær oppmerksom og hold farten nede, avslutter Johansen.