Seks personer omkom i trafikken i november

Så langt i år har 113 mennesker mistet livet i trafikken, og vi kan få det høyeste antallet omkomne siden 2016. En skremmende utvikling, mener Trygg Trafikk.

Etter flere år med nedgang i antall drepte i trafikken, risikerer vi nå å få en økning for andre året på rad. – Vi er på feil kurs dersom vi skal nærme oss målet om null drepte og hardt skadde i trafikken. Det haster å ta grep slik at vi får snudd utviklingen. Det er uakseptabelt at vi risikerer en økning i dødsulykkene andre året på rad. I tillegg ser vi i år flere yngre som mister livet i trafikken, og det bekymrer oss. Det er et alvorlig samfunnsproblem at trafikken koster mer enn 100 menneskeliv årlig, sier fagdirektør Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk.  

Manglende førerdyktighet er oftest medvirkende årsak til dødsulykker  

Denne måneden publiserte Statens vegvesen sin årlige analyse av fjorårets dødsulykker. Den ser på hvilke medvirkende årsaker som ligger bak hver enkelt dødsulykke.  – Analysen fra vegvesenet gir viktig kunnskap for å kunne forebygge alvorlige trafikkulykker. I 2022 var førerfeil oftest en medvirkende årsak til ulykkene. Trafikantene kan selv gjøre mye for å bedre sikkerheten. Derfor må myndighetene og vi jobbe for å påvirke disse i enda større grad. Vi vil at alle tar trygge valg i trafikken, sier Loftsgarden.   

Altfor mange kjører for fort og i påvirket tilstand 

Det er alltid flere årsaker til en ulykke. I 2022 var ruskjøring og for høy fart etter forholdene medvirkende årsak til nesten halvparten av dødsulykkene. –  De som bevisst bryter reglene ved å kjøre for fort eller i rus, må stoppes gjennom økt kontroll. Politiet må få tilstrekkelige ressurser slik at lovbrudd i trafikken får høy nok prioritet. I tillegg må det tas i bruk sterkere regulering og nye former for straffereaksjoner. Mulighet til å inndra kjøretøy ved ekstrem atferd og bruk av alkolås for promilledømte, er noen eksempler. Vi må også fortsatt jobbe forebyggende med kampanjer og informasjon til trafikantene, avslutter Loftsgarden. 

Oversikt over omkomne i trafikken til og med november 2023Last ned filen