Skal du kjøre bil i utlandet i sommer? Her er tipsene for en trafikksikker ferie!

Norge er best i verden på trafikksikkerhet. Det betyr at det er farligere å kjøre i de fleste andre land enn i Norge. Da kan det lønne seg å ta noen forholdsregler før du reiser på bilferie eller leier bil i utlandet.

– Trafikkulturen er annerledes i de klassiske ferielandene som Spania og Hellas. Det betyr ikke bare at det er andre regler, men også at det er andre normer. I mange populære ferieland er det en mer aggressiv kjørestil, forteller Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Allikevel er det å kjøre bil i utlandet svært populært. Nesten 1 av 4 nordmenn har leid bil i utlandet på ferie i løpet av det siste året, viser en fersk undersøkelse fra Europeiske Reiseforsikring.*

Gunhild Gjølstad, Kommunikasjonsrådgiver i If

– Generelt oppleves kjørekulturen og farten som verre enn hjemme i Norge, og det er spesielt Hellas, Kroatia, de baltiske landene og Italia som utmerker seg negativt. Den verste kjørekulturen møter du i Thailand og Tyrkia, forteller Gunhild Gjølstad, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring – en del av If.

Du må kjøre rusfritt og du må være uthvilt

En av reglene som kan være forskjellig i utlandet er promillegrensen. For nordmenn på ferie kan det derfor være fristende å ta seg et glass selv om man skal ut å kjøre. Johansen i Trygg Trafikk advarer sterkt mot det: – Det viktigste når du kjører i et fremmed miljø er at du er 100 prosent «på». Du må være uthvilt, våken og selvfølgelig helt edru. Selv om promillegrensen er høyere enn i Norge, anbefaler vi at du holdet deg edru. Risikoen for ulykker øker dramatisk allerede fra 0,5 promille. I tillegg er det krevende å kjøre i et ukjent miljø. Samtidig som Europa sliter med å redusere antall dødsulykker, har Norge siden 2010 opplevd en halvering. Både relativt til antall innbyggere og kjørte kilometer topper vi de europeiske listene over trafikksikkerhet. Land vi reiser på ferie til, som Frankrike, Hellas og Italia, gjør det dårligere.

Ikke glem å sikre barna riktig

Europeiske reiseforsikring hadde over 150 kunder som ble skadet i trafikken i utlandet i fjor. For deg med barn er det viktigste du kan gjøre å sikre dem godt. – I en del land er det en helt annen kultur rundt sikring av barn i bil. Derfor er det desto viktigere at vi tar med oss de gode vanene på ferie og sikrer barna like godt som vi gjør hjemme, sier Gjølstad i Europeiske Reiseforsikring. Barn opp til fire år bør sitte bakovervendt. Dette er lengre enn hva som er vanlig i mange andre land. Derfor kan det være utfordrende å finne riktig utstyr til dette avhengig av alderen på barnet. Er barnet eldre, er det avgjørende at setet eller puten som barnet sitter på gjør at beltet blir i riktig posisjon for barnet. Beltet skal sitte stramt over skulder og hofte. – Gjør grundig research før ferien starter. Noen steder kan man forhåndsbestille godkjente barneseter, men i mange tilfeller er det nødvendig å ta med bilsete hjemmefra for å sikre barnet ordentlig i ferien, sier Gjølstad. * Reiseundersøkelsen 2019 ble utført fra 24.april – 3.mai 2019 av Kantar TNS på oppdrag av Europeiske Reiseforsikring. Resultatene gir et representativt bilde av nordmenn mellom 16 og 67 år som har vært på privat ferie i løpet av det siste året. Det ble gjennomført 1001 intervjuer. 

Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikrings 10 tips for deg som skal kjøre bil i utlandet:

1. Kjør rusfritt Promillegrensen varierer, og i noen land kan du ta et glass vin og likevel være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn planlagt, og risikoen for ulykker øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille. 2. Bruk bilbelte Bruk alltid bilbeltet enten du er bilfører eller passasjerer. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader. 3. Sørg for at barna er sikret Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med slikt utstyr. Må dere kjøre bil uten barnestol, er det viktig å sørge for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget. 4. Pass på barna i trafikken Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes på i utlandet. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre. Hold barnet i hånda når veien skal krysses. 5. Bruk alltid hjelm! Skrubbsår og brudd er vanlige skader ved mindre alvorlige sykkel- eller mopedulykker på ferie. Langt verre er hodeskader som gir varige skader og ødelegger mer enn ferien. 6. Bruk fornuftige klær Badetøy er ikke egnet som kjøreklær på tohjulinger. Ubeskyttet hud får skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt, og selv tynne, luftige klær beskytter noe. 7. Observer trafikkulturen Sett deg inn i de formelle trafikkreglene der du er, og du må ikke ta for gitt at de følger nøyaktig det samme mønsteret som de norske. Mange land har også uformelle trafikkregler eller praksis du bør kjenne. 8. Vær uthvilt Ikke kjør for lange etapper av gangen og legg om nødvendig om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille. 9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy, og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring. Da trenger du en forsikring for ulykke for fører og passasjerer i tillegg. 10. Lær deg nødnummeret Flere og flere land går over til et felles nummer for nød – 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi.   Kilde: Europeiske Reiseforsikring og Trygg Trafikk