Skolestart i koronatiden: Trygg Trafikk ønsker at færre foreldre kjører barna til skolene

Tusenvis av barn over hele landet vender i disse dager tilbake til skolen. Mange foreldre er bekymret for smitterisiko og vil selv kjøre barna til skolen. Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å la barna gå eller sykle for å gjøre skoleveien tryggere.

– Selv om foreldre kjører barna sine i aller beste mening, er det et problem at det er veldig mange biler på veiene rundt skolene samtidig. I likhet med skolestart i august kan det i dagene som kommer bli mer kaotisk og mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Paradokset med at mange foreldre velger å kjøre egne barn helt til skoledøra, er at det skaper uoversiktlige og farlige situasjoner for andre barn. Skoleveien blir tryggere hvis flere foreldre lar bilen stå og heller tilrettelegger for at barna kan gå eller sykle til skolen.

Er skolekjøringen virkelig nødvendig?

De yngste er sårbare i trafikken og skal helst ikke gå eller sykle alene til skolen, med mindre det er trygg vei fra dør til dør. Mange foreldre velger derfor å kjøre egne barn. Likevel oppfordrer Trygg Trafikk flere foreldre til å spørre seg selv om de virkelig trenger å kjøre barna helt fram til skoleporten. – De fleste barn som har mulighet til det, ønsker å gå eller sykle til skolen.  Det bør vi foreldre tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldre med på å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Det vi lettest kan gjøre noe med, er våre egne kjørevaner, fortsetter Meisfjord.

La barna gå halve veien alene

I samråd med FAU og andre foreldre, kan foreldre samarbeide om egnede steder der barn som må bli kjørt, kan bli sluppet av eller hentet. Disse stedene bør være lokalisert slik at resten av skoleveien er trygg og sikker. – Mange steder finnes det droppsoner i nærheten av skolen som egner seg. Den siste biten av skoleveien skal være trygg og sikker for barna. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle hvis foreldrene kan slippe barna av og hente dem igjen på slike steder. Droppsoner øker trafikksikkerheten rundt skolene.

Hva gjør du når skoleskyss og skolebuss er helt nødvendig?

For mange elever er skoleskyss og skolebuss helt nødvendig. Myndighetene fraråder bruk av kollektivtransport, men for noen vil skolebussen være eneste mulighet. Utdanningsdirektoratet er tydelig på at hvis elevene må ta skolebuss, må de huske å holde god avstand. Dette gjelder både mens de venter på bussen, i bussen og hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for ordningen med skoleskyss og at reglene kan overholdes. Annen offentlig transport bør unngås der det er mulig.

Tips til deg som må kjøre barna til skolen

Noen foreldre vil oppleve at det å kjøre barna til skolen er det eneste alternativet de har. Da har Trygg Trafikk følgende råd:

  • Vær et godt forbilde for barna i trafikken. Legg vekk mobilen når du kjører, vær oppmerksom på alle trafikanter, og særlig de som er minst av vekst. De er også de mest sårbare.
  • Beregne ekstra tid. Det kan være mange barn og biler rundt skolen og du må kjøre aktsomt og sakte.
  • Stopp gjerne og slipp av barna et stykke fra skolen og sørg for at de kan gå trygt den siste biten.
  • I korona-tiden har vi lært å holde god avstand til hverandre og ikke opptre i for store grupper. Det er også viktig på skoleveien.

Trafikksikkerhet kan også bedres med dugnad – lag hjertesone

Korona har samlet Norge i en dugnad rundt smittevern. Nå som vi går over i en ny fase, er det en god ide å videreføre dugnadsånden inn i arbeidet med trafikksikkerhet rundt skolen og etablere «hjertesone». Å etablere «hjertesone» rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre skoleveien og nærområdet til skolen sikrere for alle som går og sykler. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk Hvis barna må bli kjørt til skolen, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen og går den siste biten. – Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak, men også om å etablere en trafikkultur der flest mulig går eller sykler til skolen. Hjertesone er en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre, skolen og kommune, og tiden vi er inne i nå gir oss en gylden mulighet til å sette dette på agendaen, sier Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk.