Skolestart: Trygg Trafikk ber foreldre engasjere seg i skoleveien

Det er skolestart og mer enn 60.000 førsteklassinger skal ut i trafikken. Trygg Trafikk ber alle om å være forsiktige i trafikken ­– med en særlig oppfordring til foreldre. – Pass på egne og andres barn, og engasjer deg i barnas skolevei.

Skolestart er en av høstens store begivenheter for både barn og foreldre – særlig for de som skal ut på skoleveien for aller første gang. Trygg Trafikk minner om at mange barn langs veien krever mer av oss voksne trafikanter. – En trygg skolevei er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører og alle som ferdes i trafikken – bilister, syklister, skolene, kommunene og ikke minst oss foreldre. Mange foreldre er veldig engasjert i barnas skolehverdag. Da er det viktig å huske på at skoleveien er en like viktig del av skoledagen som det som skjer i klasserommet og skolegården. Det sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Lena Westrum. – Selv om kommunene er ansvarlig for skoleveien, kan foreldre i stor grad bidra til en tryggere skolevei for alle. Foreldre kan gjerne være vaktbikkje eller nabokona som bryr seg, fortsetter Westrum. Dette kan du gjøre Trygg Trafikk har flere tips til hva du som forelder kan gjøre. – Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og det kan være ulike grunner til det. Det enkleste foreldre kan gjøre, hvis det er mulig, er å la barna gå eller sykle i stedet for å kjøre dem – gjerne sammen med voksne eller i følgegrupper. Fordi mindre trafikk langs skoleveien og ved skolen skaper et tryggere miljø, slår Westrum fast. Westrum legger til: – Også er det viktig å rett og slett øve på skoleveien sammen med barna. Vårt aller beste tips for en trygg skolevei på lang sikt, er likevel å etablere en Hjertesone. Noen må bli kjørt til skolen og da er det viktig at dette ikke går utover de barna som sykler eller går, sier Westrum. Oppfordrer foreldre til å ta Hjertesone-initiativ  Hjertesone er Trygg Trafikks viktigste verktøy for en tryggere skolevei. I praksis innebærer det en trafikksikker sone rundt skolen med lite biltrafikk. Noen ganger kreves det fysiske tiltak rundt skolen, men det viktigste for at en Hjertesone skal fungere er at de som ferdes til og rundt skolen endrer holdninger og adferd. – Foreldre, elever og skolen må bli enige om holdningsskapende tiltak og regler som følges av alle over år. Gå-til-skolen aksjoner, sykkelopplæring og samarbeid mellom foreldre er det som gjør at en Hjertesone fungerer over tid, mener Westrum. – Stadig flere skoler etablerer Hjertesone, og bare siden starten i 2016 har det blitt etablert over 200 Hjertesoner over hele landet. Det viser at det er et stort behov, og vi ønsker at enda flere skoler blir med. Foreldrene selv sitter med nøkkelen til å være pådriverne. Ta kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan du kan lage «hjertesone» rundt din skole og bidra til en trygg skolevei, avslutter Westrum.