Skolestart: Trygg Trafikk håper flere foreldre lar bilen stå

Skolestart betyr i overkant av 60 000 førsteklassinger i trafikken. Det innebærer også trafikk rundt skolene med foreldre som kjører. Trygg Trafikk har en klar oppfordring til foreldre. – La barna gå eller sykle hvis dere kan.

– Det foregår mye unødvendig kjøring til og fra skolene. Vi mener foreldre bør tenke nøye gjennom om det faktisk er nødvendig å kjøre barna. Å redusere biltrafikken er det viktigste den enkelte kan gjøre for å bidra til en trygg skolevei, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord. Trygg Trafikk er også bekymret for at enda flere foreldre vil velge å kjøre barna til skolen som følge av koronasituasjonen. – Vi håper foreldrene har to tanker i hodet samtidig, og klarer å følge smittevernsrådene og samtidig bidrar til minst mulig biltrafikk rundt skolene, fortsetter hun.

8 av 10 mener det er best å gå eller sykle

Nesten 8 av 10 – 79 prosent – av barneforeldre mener at det ideelle for barna er å gå eller sykle til skolen. Det viser en landsrepresentativ Kantar-undersøkelse blant foreldre med barn i skolealder gjennomført av Trygg Trafikk. Likevel er unødvendig skolekjøring et problem mange steder, ifølge Trygg Trafikk. Undersøkelsen viser at det er særlig de foreldrene med små barn under åtte år som kjører oftest – hele 35 prosent av de spurte. – Det er ulike grunner til at foreldre kjører barna. Det kan være fordi det er praktisk eller langt å gå. Men mange gjør det fordi de tror det er tryggest. I de aller fleste tilfeller er det heller omvendt. Den tryggeste og hyggeligste skoleveien er den hvor barna i hovedsak går eller sykler. Derfor er det viktig at både skolene og foreldre tilrettelegger for det. For de som må kjøre, er det viktig å huske på å kjøre ekstra forsiktig, og være spesielt oppmerksomme, sier Meisfjord.

Vil har flere «hjertesoner»

Trygg Trafikk ønsker at foreldre og skoler etablerer «hjertesone» rundt skolen. Det er en trafikksikker sone rundt skolen med lite biltrafikk, og hvor de barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen. «Hjertesone» kan også innebære tiltak som følgegrupper, foreldre som står hjertesonevakt på utsatte steder eller bedre sykkelparkering. Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk. – Det er stadig flere skoler som velger å etablere «hjertesone». Det er positivt, siden vi mener det er det beste enkelttiltaket for en tryggere skolevei. Ta kontakt med FAU, skole eller kommunene for å finne ut hvordan du kan lage «hjertesone» rundt din skole, avslutter opplæringssjefen.