Sommertrafikken er farligst

50 prosent flere omkommer i sommertrafikken sammenlignet med resten av året. Juni, juli og august er de månedene med flest dødsulykker på norske veier. Trygg Trafikk frykter at vi står foran nok en ulykkesommer i trafikken.

Høysesong for trafikkulykker 

Tall fra SSB og Statens vegvesen viser at 558 personer omkom i sommertrafikken mellom 2009 og 2020. I løpet av de tre sommermånedene; juni juli og august, omkommer det 15 personer i snitt per måned. Mens det resten av året omkommer i snitt ti personer per måned.  – Vi tror nordmenn er klare for å se noe annet enn sitt egen hjem og nærmiljø, og planlegger bilferie i Norge. Det er ingen grunn til å tro at folk holder seg hjemme i sommer. Når vi vet at det er 50 prosent flere som dør i trafikken på sommeren, er vi selvsagt bekymret for at også denne sommeren blir preget av mange ulykker, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.  

Høy fart og uoppmerksomhet 

Det er en tydelig overvekt av dødsulykker med personbil og MC om sommeren. Vi vet også at de fleste ulykker skyldes høy fart, rus eller uoppmerksomhet, eller en kombinasjon av disse.   – Riktig fart er en nøkkel for å unngå ulykker og ikke minst for å redusere skadeomfanget. Det er ofte snakk om små marginer. Kun en liten fartsjustering kan utgjøre en forskjell på liv og død. Uavhengig av trafikkmengden på veien der du er, så er ikke sommerturen verken tid eller sted for å ta noen sjanser, spesielt ikke når det kommer til fart, sier Johansen.   

Hold bikket på veien, ta pauser og følg fartsgrensen! 

Så langt i 2021 har ulykkestallene gått riktig vei sammenlignet med fjoråret.   -Biler og veier blir tryggere, men til syvende og sist er det de valgene du tar bak rattet som avgjørende for om dere kommer trygt fram eller ikke. Vårt råd til deg som planlegger bilferie er: bruk bilbeltet, hold blikket på veien, ta pauser og følg fartsgrensen, avslutter Johansen.