Statsbudsjettet 2017: Skuffet over at trafikksikkerhet taper terreng

2016 har vært et krevende ulykkesår på norske veier. Trygg Trafikk-direktøren er skuffet over svekket satsning på trafikksikkerhet i forslaget til samferdselsbudsjett.

Hittil i år har 110 personer omkommet på norske veier. Det er en økning på hele 26 prosent sammenlignet med samme periode som i fjor. – Dette viser at fortsatt reduksjon i antall omkomne og hardt skadde ikke kommer av seg selv. Gode resultater fra tidligere år må ikke bli en sovepute, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Betydelig reduksjon av midler Trygg Trafikk støtter regjeringens satsning på nye og bedre veier. Samtidig foreslås en betydelig reduksjon av midler til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Slike tiltak omfatter blant annet forsterket midtoppmerking, veibelysning og utbedring av kryss og sideterreng. – Dette er ikke akseptabelt! Det er fortsatt stort behov for å forebygge alvorlige møte- og utforkjøringsulykker på veiene. På dette området er regjeringen langt unna målene for planperioden i Nasjonal transportplan, understreker Johansen. Mangler fokus på mennesket Høy fart, rus, og uoppmerksomhet er viktige årsaker til de fleste trafikkulykker. Et samlet fagmiljø mener at mange liv kan reddes gjennom tiltak som påvirker trafikantenes atferd. –  Dette kan være kontroller, opplæring, og informasjonsarbeid. Vi savner politisk vilje til å satse på slike tiltak, sier Johansen.