Statsbudsjettet 2019: Regjeringen må gjøre mer

Stortinget har bestemt at trafikksikkerheten skal styrkes framover, men regjeringens forslag til nytt statsbudsjett gir ingen indikasjoner på at dette følges opp i praksis.

I dag har regjeringen lagt fram sitt budsjettforslag for 2019. Forslaget mangler en tydelig satsing rundt trafikksikkerhet og Trygg Trafikk er bekymret for ulykkesutviklingen. I følge de nasjonale målene skal det i 2030 ikke være mer enn 350 drepte eller hardt skadde personer i trafikken. I 2017 var det 771 drepte og hardt skadde. – Vi er skuffet over at trafikksikkerheten ikke prioriteres høyere. Skal vi få ned antall drepte og skadde i trafikken, som alle er enige om, så må det også bevilges mer midler til å kunne gjøre denne jobben. Den positive utviklingen i nedgangen i hardt skadde ser ut til å ha stagnert de senere år. Og i år ser det ut til at vi får en økning i antall trafikkdrepte sammenlignet med i fjor, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk. Etterlyser bedre trafikksikkerhet i storbyene Regjeringens mål er å få flere til å sykle og gå. I budsjettforslaget står det at transportsatsningen i de ni største byene skal økes med om lag 50 prosent. – Ulykkesutviklingen i storbyene er urovekkende, og spesielt har det vært en kraftig økning i antallet drepte og hardt skadde syklister de senere år. Syklister og fotgjengere er sårbare trafikanter med langt høyere ulykkesrisiko enn bilister. Det haster med å få på plass bedre trafikksikkerhet for denne gruppen i storbyene, sier Johansen. Ingen økt satsing på menneskene i trafikken Stortinget vedtok i 2017 å styrke det trafikantrettede arbeidet. – Dessverre ser vi heller ikke i år spor av at det satses mer på tiltak knyttet til opplæring, informasjon og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Vi håper at det endelige budsjettet ivaretar dette på en bedre måte, sier Johansen.