Syklist og bilist – ta hensyn

Våren er endelig her, og syklene klargjøres for ny sesong. Kjeder blir smurt og bremser og lys sjekket. Snart er alle, fra supersyklisten til skolebarn som tar sine første usikre tråkk, ute i trafikken.

Mye av erfaringen og samhandlingen mellom bilister og syklister er glemt når våren plutselig er her. Hver vår irriterer begge parter seg over hverandre, Trygg Trafikk vil derfor oppfordre både bilister og syklister om å samspille best mulig.

Vis hensyn

Sykkelveinettet blir bygget ut, men noen syklister vil av forskjellige årsaker likevel benytte seg av veibanen, sykle over gangfelt og kanskje passere bilisten i bilkø. Trygg Trafikk vil minne om at både sykkel og bil er definert som kjøretøy, og har samme rett til å bruke veibanen for å komme seg frem. – For å komme trygt fram i trafikken må både syklister og bilister ta hensyn og være aktsomme hverandre, og dermed bidra til et godt samspill, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg. – Vis omtanke, bruk hodet og bruk hjelm på sykkelen, er oppfordringen til trafikantene når våren endelig er her.

Flere på sykkel

Flere syklister i trafikken er bra for miljøet, folkehelsen og fører til at andre trafikanter i større grad er oppmerksom på syklende i trafikkbildet. Dette bidrar til at det på sikt blir tryggere å sykle, og kanskje mindre køkjøring for bilister som må kjøre. Sandberg mener samtidig myndighetene i større må tilrettelegge for sykling. – Skal målet om å få flere over på sykkel på vei til jobb og skole må utbygging av sykkelfelt og sykkelveier prioriteres høyere enn i dag.