14 omkom i trafikken i april

14 personer mistet i april livet i trafikken. Dette er seks flere enn i samme måned i fjor og det høyeste antallet omkomne i april siden 2009.

Ulykkesstatistikken for 2019 innebærer med 31 omkomne så langt en økning på syv dødsfall i trafikken sammenlignet med fjoråret. Trygg Trafikk liker dårlig at årets fire første måneder viser en såpass negativ ulykkestendens.

– Årets fire første måneder viser en økning i antall trafikkdrepte og vi har nettopp hatt den verste april måneden på over 10 år. Utviklingen går i feil retning og selv om de siste to årene ga en solid nedgang i antall personer som mistet livet i trafikken, trenger vi å se at den positive trenden fortsetter i årene som kommer skal vi nå de nasjonale målene. Bilførere, syklister, MC-førere og andre trafikanter må ta bedre vare på seg selv og andre, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Han understreker likevel at det over tid er god nedgang i antall ulykker.

– Pass farten!

Fart er en av de fremste faktorene til trafikkulykker, forklarer Johansen. Så sent som i påsken utrykte Utrykningspolitiet skuffelse flere steder over folks oppførsel i trafikken, til tross for varslede kontroller.

– I fire av ti dødsulykker er for høy fart en medvirkende faktor til ulykken. Politiske og administrative tiltak som hyppigere fartskontroller, redusert hastighet ved særlig en del fylkesveier og bruk av strekningsmåling av fart er tiltak som vil bidra positivt. Men å holde fartsgrensen er det enkleste og mest effektive vi som enkeltpersoner kan gjøre for å kjøre trygt og bidra til en positiv utvikling, fortsetter Johansen.

Flere omkomne fotgjengere

Av de omkomne i april er seks bilsjåfører, en bilpassasjer, tre MC-førere, en syklist og tre fotgjengere. På årsbasis viser ulykkestallene en økning blant fotgjengere – tre flere enn ved samme tid i fjor.

– At fotgjengere blir ofre i trafikken er alltid tragisk. Både sjåfører og fotgjengerne selv må være bevisste og oppmerksomme på hvor utsatt denne gruppen er i møtet med biltrafikk. I møtet med en bil, er det alltid fotgjengeren det går utover, avslutter Johansen.