Syv omkom på veiene i januar

Nesten 45 prosent av bilistene på norske veier bryter fartsgrensen. Samtidig synker antallet politikontroller. Paradoksalt nok blir nordmenn stadig mer lovlydige i trafikken.

Det meste var faktisk verre før, viser en fersk undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI). De siste årene har vi blitt flinkere til å bruke belte, holde fartsgrensene, kjøre i edru tilstand og la mobilen hvile. – Vi er glad for at utviklingen går i riktig retning, og håper færre omkommer eller blir hardt skadet på veiene i 2015, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Fartsbøter i lunsjen

Den positive utviklingen til tross: det er ingen steder folk er mindre lovlydige enn i trafikken. – De færreste stjeler i butikken eller snyter på skatten. Det er i hvert fall ingen som skryter av det etterpå. Men får du en fartsbot, forteller du gjerne kollegene om det i lunsjen, sier Johansen. Han mener det trengs en holdningsendring og ikke minst atferdsendring på veiene.

Trenger marginer

Fart er grunnen til flest dødsulykker på veiene. Fartsgrensen er satt for at trafikantene skal ha en «sikkerhetsmargin» hvis noe går galt. I vanskelige situasjoner trenger folk tid til å oppfatte faren, bremse og styre unna. – Hvis du kjører over grensen «spiser du» av egen og andres sikkerhetsmargin. Jo høyere farten er, jo større er risikoen for alvorlige ulykker, sier Johansen.

Færre blir tatt

Tallene fra TØI viser at mens folk blir mer lovlydige, er risikoen for å bli tatt av politiet for fartsovertredelser stadig mindre. – Flere fartskontroller og mer synlig politi reduserer hastighetsnivået på veiene. Det fører igjen til færre ulykker, sier direktøren i Trygg Trafikk. Risikoen for å bli tatt har imidlertid økt for dem som kjører ruset, ikke bruker bilbelte eller snakker i håndholdt mobiltelefon.

Seks bilførere omkom

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i januar er syv. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 10. Dette ble redusert med en, slik at det endelig tallet for januar 2014 endte på ni. I gjennomsnitt de foregående fem år er 15 personer omkommet i veitrafikkulykker i januar måned. Det var seks bilførere og en fotgjenger som døde i trafikken forrige måned. Av disse var seks menn og en kvinne. Fordeling fylker Januar Januar 2015 2014 Østfold 3 1 Akershus 0 2 Oslo 0 1 Hedmark 0 1 Oppland 0 0 Buskerud 2 1 Vestfold 0 0 Telemark 0 0 Aust-Agder 1 0 Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 1 Hordaland 0 0 Sogn og Fjordane 0 0 Møre og Romsdal 1 0 Sør-Trøndelag 0 1 Nord-Trøndelag 0 0 Nordland 0 1 Troms 0 0 Finnmark 0 0 SUM 7 9

  Fordeling trafikantgrupper Januar Januar 2015 2014 Bilførere 6 2 Bilpassasjerer 0 3 Motorsyklister 0 0 Mopedister 0 0 Syklister 0 0 Fotgjengere 1 2 Akende 0 0 Andre 0 2 SUM 7 9

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Fakta: Slik kjørte nordmenn i 2004-2006:

  • 49 prosent av trafikken gikk over fartsgrensen.
  • 10 prosent droppet bilbelte.
  • 2,5 prosent brukte håndholdt mobil.

Slik kjørte nordmenn i 2012-2013:

  • 44,5 prosent over fartsgrensen.
  • 3 prosent droppet beltet.
  • 0,9 prosent snakket i håndholdt telefon.

Litt eldre tall viser at andelen som kjørte ruspåvirket har sunket fra 3,9 prosent i 2005-2006 til 2,3 prosent i 2008-2009. Når det gjelder yrkessjåførene droppet 12 prosent å følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene i 2006-2008. Denne andelen var sunket til 8,6 prosent i 2012-2013. (Kilde: TØI rapport 1361/2014) Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, mob. 90 59 87 30 Nestleder Tori Grytli, mob. 95 92 74 64