Syv omkommet i januartrafikken

Syv personer har omkommet i trafikken så langt i år. Det viser ulykkestallene for januar. Trygg Trafikk oppfordrer norske bilister til å være varsomme på vanskelig vinterføre.

Av de omkomne var det seks menn og én kvinne – og samtlige var bilførere. Fem av de omkomne mistet livet i kollisjoner, mens to omkom i eneulykker. – Det er syv omkomne for mye og nå må vi jobbe for å få ulykkestallene enda lavere i 2018, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. Han viser til at årets første måned kommer bedre ut enn de siste fem årene, da 10 personer i gjennomsnitt omkom i januartrafikken. Advarer mot fortsatt vanskelig vinterføre Det er fremdeles full vinter over store deler av landet. Derfor oppfordrer Trygg Trafikk folk til å være ekstra forsiktige i tiden som kommer. – Vi er inne i en periode hvor det mange steder er svært skiftende og krevende føreforhold. Raske vekslinger mellom store snømengder, streng kulde og perioder med mildvær byr på utfordringer for selv de mest erfarne sjåfører, fortsetter Johansen. Hold avstand og farten nede Å avpasse farten til forholdene er det beste man kan gjøre for å minske ulykkesrisikoen på norsk vinterføre. – Husk at det kan være svært glatt selv om veien ser bar ut eller om det er snødekke. Avpass farten etter forholdene og vær ekstra varsom inn mot kurver og svinger. Hold også god avstand til andre biler, syklister og fotgjengere, oppfordrer Trygg Trafikk-direktøren. Med store snømengder blir det også fort spor i veibanen. Dersom sjåføren ikke klarer å følge det oppkjørte sporet, er det lett å miste kontroll over bilen. Skrap og måk bilen Trygg Trafikk ber også folk om å sørge for at bilrutene er fri for snø og is. – Det er ditt ansvar som sjåfør å sørge for at du har god sikt. Derfor må alle rutene skrapes og bilen måkes skikkelig. En bil med masse snø på taket kan være svært farlig for biler som kommer bak. Legg inn ti minutter ekstra på morgenen slik at du har tid til både skraping og måking, avslutter Johansen.   Fordeling trafikantgrupper Januar Januar 2018 2017 Bilførere 7 3 Bilpassasjerer 0 1 Motorsyklister 0 0 Mopedister 0 0 Syklister 0 0 Fotgjengere 0 2 Akende 0 0 Andre 0 0 SUM 7 6

  Fordeling fylker Januar Januar 2018 2017 Østfold 1 0 Akershus 1 0 Oslo 0 0 Hedmark 1 0 Oppland 0 0 Buskerud 0 0 Vestfold 1 0 Telemark 0 0 Aust-Agder 0 0 Vest-Agder 0 0 Rogaland 0 2 Hordaland 0 1 Sogn og Fjordane 0 0 Møre og Romsdal 0 1 Trøndelag 0 0 Nordland 2 2 Troms 1 0 Finnmark 0 0 SUM 7 6