Ti omkom på veiene i mars

23 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets tre første måneder. I samme periode i fjor omkom 32 personer.

Foreløpige tall viser at ti personer døde på veiene i mars 2015. Av de omkomne var ni menn og en kvinne. Åtte av de drepte var bilførere, en var bilpassasjerer og en var fotgjenger.  Fem personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, fire mistet livet i utforkjøringer, og en ble påkjørt. I gjennomsnitt de foregående fem år har 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned. Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal dø eller bli hardt skadet i trafikken. Fordeling trafikantgrupper Mars Mars Januar – mars Januar – mars 2015 2014 2015 2014 Bilførere 8 4 18 12 Bilpassasjerer 1 2 3 10 Motorsyklister 0 0 0 0 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 0 1 0 1 Fotgjengere 1 2 2 7 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 0 2 SUM 10 9 23 32

  Fordeling fylker Mars Mars Januar – mars Januar – mars 2015 2014 2015 2014 Østfold 1 2 4 3 Akershus 0 1 0 4 Oslo 0 0 0 2 Hedmark 1 0 1 1 Oppland 0 0 0 0 Buskerud 0 1 3 8 Vestfold 2 0 2 1 Telemark 0 0 0 1 Aust-Agder 0 0 3 0 Vest-Agder 1 1 1 1 Rogaland 0 0 0 2 Hordaland 0 2 0 4 Sogn og Fjordane 1 0 1 0 Møre og Romsdal 0 0 2 1 Sør-Trøndelag 0 0 1 1 Nord-Trøndelag 0 1 0 1 Nordland 0 1 1 2 Troms 2 0 2 0 Finnmark 2 0 2 0 SUM 10 9 23 32

For mer informasjon, kontakt: Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730, jjohansen@tryggtrafikk.no