Trafikkulykker 2019 mai måned

Trygg Trafikk bekymret over antall omkomne i trafikken så langt i 2019

Etter flere år med stadig synkende tapstall i trafikken, ligger 2019 nå an til å bli et verre år på veiene enn de senere årene. – Dette er bekymringsfullt, uttrykker Trygg Trafikk-sjef Jan Johansen.

Så lang i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det er 9 flere enn i samme tidsperiode i fjor. I årets mai-måned omkom 12 personer på norske veier. Det er tre flere enn samme måned i 2018. Tallene skaper bekymring hos Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk: – Selv om trafikksikkerheten i Norge jevnt over blir stadig bedre, viser tallene fra måneden som har gått at veien fortsatt er svært lang før visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken kan realiseres. Det relativt høye antall omkomne i trafikken i mai understreker alvoret i trafikken i Norge, sier han. Frykter ulykkessommer Tapstallene fra mai skaper også uro for at trenden skal øke inn i sommermånedene – som historisk sett er den perioden av året med de høyeste tapstallene: – Vi kjører gjerne mer og på steder som er ukjente for oss om sommeren. Det krever noe ekstra av oss som sjåfører. I tillegg er det langt flere motorsyklister og syklister ute på veiene. I sum skaper det mer komplekse trafikksituasjoner, forklarer Johansen. –  Virkeligheten på veien i denne perioden stiller faktisk enda større krav til alle i trafikken om godt samspill og økt aktsomhet, poengterer Trygg Trafikk-sjefen. Rus, for høy fart og lavere oppmerksomhet I tillegg til et mer komplisert trafikkbilde finnes det også typiske ting mange bilførere gjør i sommervarmen som skaper utrygge situasjoner. Trygg Trafikk-direktøren ber innstendig alle som skal ut på veiene om å være særdeles bevisste på de individuelle handlingene som gjør sommeren til årets farligste sesong i trafikken: – Sommermånedene betyr ofte høyere fart og mindre oppmerksomme sjåfører. I tillegg er det dessverre slik at rus bak rattet er en medvirkende årsak til mange tragiske hendelser på veiene i denne perioden. Som bilfører må du være like skjerpet og klar nå som i andre perioder – og rus hører ikke under noen omstendigheter hjemme bak rattet; det er livsfarlig for både deg og andre i trafikken, understreker Jan Johansen. Omkomne i trafikken til og med mai måned 2019:  Fordeling trafikantgrupper Mai Mai Jan-mai Jan-mai 2019 2018 2019 2018 Bilførere 6 5 24 23 Bilpassasjerer 1 0 4 1 Motorsyklister 2 1 5 2 Mopedister 1 1 1 1 Syklister 2 1 2 3 Fotgjengere 0 1 6 3 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 0 0 SUM1294233 Fordeling fylker Mai Mai Jan-mai Jan-mai 2019 2018 2019 2018 Østfold 1 0 3 1 Akershus 3 0 7 2 Oslo 0 1 0 2 Hedmark 0 0 4 2 Oppland 2 0 4 1 Buskerud 0 0 1 1 Vestfold 0 0 1 1 Telemark 1 2 1 2 Aust-Agder 1 0 2 3 Vest-Agder 1 1 2 2 Rogaland 0 1 0 2 Hordaland 0 2 3 3 Sogn og Fjordane 0 0 0 1 Møre og Romsdal 0 1 5 3 Trøndelag 1 0 2 2 Nordland 2 1 5 3 Troms 0 0 1 2 Finnmark 0 0 1 0 SUM1294233