Trygg Trafikk utfordrer bedrifter og kommuner

200 færre skal dø eller bli hardt skadet i trafikken innen 2018. Nå inviterer Trygg Trafikk bedriftene og kommunene til dugnad for å forebygge ulykkene.

Siden 2009 har gjennomsnittlig 875 personer årlig omkommet eller blitt hardt skadd på veiene. I dag lanseres Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Her er målsettingen at dette tallet skal reduseres med over 20 prosent innen 2018.

Forventer innsats

De neste fire årene skal sikrere veier bidra til at 50 færre dør eller skades hardt. Den desidert største nedgangen skal imidlertid komme på andre arenaer: Trafikantene skal bli mer lovlydige og ta mindre risiko, bilene skal bli stadig sikrere, og skadde skal få bedre medisinsk hjelp. Etter planen vil dette føre til 150 færre drepte og hardt skadde. Trygg Trafikk skal bidra i dette arbeidet og krever at andre gjør det samme: – De alvorligste ulykkene er tragedier som rammer lokalsamfunn hardt. Vi forventer at næringslivet tar et større samfunnsansvar og at kommunene gjør mer for å forebygge slike hendelser, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Lite tid og ressurser

85 prosent av norske bedrifter har ansatte som kjører i arbeidstiden, viser en fersk undersøkelse foretatt av TNS Gallup på oppdrag fra Trygg Trafikk. Svært få av bedriftene gjør imidlertid noe for å bedre sikkerheten til sine ansatte, til tross for at dette er lovpålagt gjennom Arbeidsmiljøloven. En rapport fra 2008 viste at kommunale ledere hadde liten oversikt over kommunens eget trafikksikkerhetsarbeid. I undersøkelsen svarte halvparten av lederne at kommunen ikke brukte tilstrekkelig ressurser på informasjon og opplæring om trafikksikkerhet.