Vær forsiktig på veien ved skolestart

Det er skolestart, og for mange ferske førsteklassinger innebærer det deres første virkelige møtet med trafikken. Trygg Trafikk har en klar oppfordring til alle – vær ekstra oppmerksom i trafikken og la gjerne bilen stå hvis du kan.

– Det er summen av mange tiltak som gjør en skolevei trygg. Skolene skal gi trafikkopplæring og kunnskap, foreldre må øve sammen med barna og alle som kjører bil må ta ekstra hensyn rundt skolene. Det sier fungerende opplæringssjef i Trygg Trafikk, Kenneth Minde. At mer enn 600.000 barn i grunnskolealder – 60.000 av disse spente førsteklassinger med lite trafikkerfaring – igjen er ute i trafikken, kan nemlig også bety farer.

La bilen stå hvis du kan!

– Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet. Det kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente på skolen, fortsetter Minde. Han tror enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen. – Vi voksne har ansvar for at alle barn – ikke bare våre egne – har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du må kjøre, går det an å parkere et stykke unna og gå den siste biten.

Ønsker flere Hjertesoner

Trygg Trafikk anbefaler at man etablerer Hjertesone rundt skolen. – Det blir stadig flere Hjertesone-skoler her i landet. Det er positivt, fordi vi mener dette er det beste enkelttiltaket vi har for å skape tryggere skoleveier, slår Minde fast. Hjertesone innebærer en trafikksikker sone med lite biltrafikk. De barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor skolen, og «Hjertesone» kan også bety tiltak som følgegrupper, hjertesonevakter på utsatte steder eller bedre sykkelparkering. Foreldre kan selv ta kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan de kan lage «hjertesone» rundt sin skole.