Unge kvinner frykter ulykker i trafikken

Mange unge kvinner er redde for å havne i trafikkulykker. Likevel har en av fire sittet i bil uten belte og vært med på kappkjøring.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse foretatt av Trygg Trafikk sommeren 2012. Her deltok til sammen 869 unge kvinner i alderen 16 til 20 år. De har vært inne på nettsiden til Jentenes trafikkaksjon og svart på spørsmål om egen adferd i trafikken.

Usikre i bil

En eller flere ganger de siste 12 månedene har: •25 prosent vært med på kappkjøring i bil. •24 prosent droppet bilbelte i baksetet. •14,5 prosent ikke brukt belte i forsetet. •60 prosent følt seg usikre i bil når en ung person sitter bak rattet. – Det er synd at så mange dropper bilbelte når de sitter i bil. Belte er det viktigste sikkerhetsutstyret vi har i trafikken. Det redder mange liv og reduserer skaderisikoen når det skjer ulykker, sier prosjektleder Siri Persheim Kola i Trygg Trafikk.

Flertallet er flinke

I tillegg svarer 6,5 prosent av ungdommene at de har sittet på med sjåfører som har drukket alkohol, mens 2,2 prosent har vært passasjerer i biler kjørt av personer i narkorus. – Ungdom er mer risikovillige enn befolkningen for øvrig. Slik har det dessverre alltid vært, og dette er vanskelig å endre. Men vi må samtidig huske at 93,5 prosent av disse unge kvinnene ikke har sittet på med fyllekjørere. Det store flertallet gjør mye riktig i trafikken, understreker Persheim Kola. Tre av fire unge kvinner sier at noen de kjenner godt, har blitt skadet i en trafikkulykke. – Dette viser at temaet i høyeste grad angår ungdom. Gjennom Jentenes trafikkaksjon får de en mulighet til å engasjere seg og påvirke andre, sier Persheim Kola. Over halvparten av kvinnene svarer at de selv bekymrer seg for å bli utsatt for en ulykke. Like mange har selv opplevd en eller flere nestenulykker på veiene det siste året.

Inviteres til aksjon

Denne uken får 26 000 jenter brev fra Trygg Trafikk. Brevene går til de som er født i 1996, med invitasjon til deltagelse i Jentenes trafikkaksjon. I dag har aksjonen 10 000 medlemmer, hovedsakelig jenter i alderen 16 til 19 år. Invitasjonene går til ungdom i alle fylker, bortsett fra Hordaland og Østfold. Men alle som ønsker det kan melde seg på gratis gjennom aksjonens nettside.

Færre dødsulykker

Ungdom i alderen 15 til 24 år er utsatte i trafikken. I perioden 2005-2011 døde gjennomsnittlig 54 ungdommer på veiene hvert år. De utgjorde 24,5 prosent av alle trafikkdrepte, men sto kun for syv prosent av trafikken. I 2011 sank det totale antallet dødsulykker drastisk. Ungdomsulykkene gikk enda mer ned. 33 personer i alderen 15 til 24 år omkom i fjor, og dette utgjorde snaue 20 prosent av alle trafikkdrepte. Vi må helt tilbake til 1955 for å finne et år med færre omkomne ungdommer på veiene.