Uoppmerksomme sjåfører har bidratt til ulykkessommer

Antall trafikkdrepte har økt betydelig i sommer. Bare i juli måned har 22 omkommet på veiene. Hittil i sommer har 38 personer omkommet i trafikken. Det er en økning på 58 % i forhold til samme periode i fjor. Trygg Trafikk mener at uoppmerksomme bilister er en stor del av årsaken.

  Ferske tall viser at 22 omkom på veiene i juli måned. Av disse var fem kvinner og 17 menn. Dette er syv flere enn i samme måned i fjor. Totalt har  85 personer omkommet på norske veier i år. – Utviklingen er svært urovekkende. Det er dypt beklagelig at vi har lagt enda en sommermåned bak oss med høye dødstall. For hver av de drepte sitter det igjen pårørende som har fått livet snudd opp ned, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Risikovillige bak rattetAllerede på forsommeren varslet Trygg Trafikk at 2016 kunne bli en ulykkessommer med mange drepte og skadde på veiene. – Dessverre ser det ut til å stemme. Bare i juni og juli har 38 omkommet. Strekninger med mye sommertrafikk er naturligvis mest utsatt, sier Johansen. Møteulykker og utforkjøringer utgjør størsteparten av ulykkene. Uoppmerksomhet er medvirkende årsak i ca. en tredjedel av trafikkulykkene og vi må anta at dette også gjelder i sommertrafikken sier Johansen. – Trøtte og ukonsentrerte førere er livsfarlige selv om de holder fartsgrensen. I tillegg ser vi at menn i aldersgruppene 18-24 samt 45-64 utmerker seg særlig negativt. Risikoen avtar vanligvis med økende alder, men mange i denne gruppen oppfører seg ikke alltid like voksent bak rattet, mener Johansen. Unngå multitasking Mange førere skaper farlige situasjoner fordi de er uoppmerksomme og mulititasker bak rattet. – Som sjåfør har du hele tiden ansvaret for deg selv og andre. Teksting og surfing hører ikke hjemme bak rattet. Distraksjon er en viktig medvirkende faktor til flere alvorlige ulykker som møteulykker, utforkjøringer, kryss- og sykkelulykker, sier Johansen. I disse dager pakker mange kofferten og avslutter ferien. Johansen ber bilister og andre om å ta hensyn til medtrafikanter og avpasse fart og kjøring etter forholdene. –  Sørg for å legge inn pauser og forvent det uventede. Når du kjører bil, kjør bil og ikke noe annet. Fordeling trafikantgrupper Juli Juli Januar – juli Januar – juli 2016 2015 2016 2015 Bilførere 9 4 37 26 Bilpassasjerer 5 4 15 8 Motorsyklister 3 4 13 16 Mopedister 1 0 1 0 Syklister 1 1 6 3 Fotgjengere 1 1 6 7 Akende 0 0 0 0 Andre 2 1 7 2 SUM 22 15 85 62

  Fordeling fylker Juli Juli Januar – juli Januar – juli 2016 2015 2016 2015 Østfold 0 1 2 5 Akershus 2 2 6 5 Oslo 1 0 3 3 Hedmark 2 3 7 4 Oppland 1 0 4 4 Buskerud 1 0 9 3 Vestfold 0 0 3 4 Telemark 0 0 4 2 Aust-Agder 1 0 1 5 Vest-Agder 3 0 4 3 Rogaland 5 2 10 4 Hordaland 0 1 6 2 Sogn og Fjordane 1 0 3 2 Møre og Romsdal 1 0 2 2 Sør-Trøndelag 0 1 6 2 Nord-Trøndelag 0 1 3 2 Nordland 0 4 2 5 Troms 1 0 4 3 Finnmark 3 0 6 2 SUM 22 15 85 62