Bil på snø i mørket

Vær føre var

Ferske tall viser at 26 har mistet livet i trafikken fra november til februar mot 46 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Trygg Trafikk håper denne utviklingen fortsetter og ber trafikantene ta ansvar for egen sikkerhet.

I februar omkom seks på norske veier. Av disse var fire kvinner og to menn. Det er en nedgang fra februar i fjor da ti personer mistet livet. Totalt sett har vi de siste fire månedene opplevd en nærmere halvering i antall omkomne sammenlignet med samme periode i fjor. Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk minner om at det er små marginer som bestemmer utfallet av en trafikkulykke. – Tallene på skadde og omkomne varierer fra år til år og måned til måned. 4 måneder er kort tid, men det som ser ut som en god start på året, kan endre seg raskt, sier Johansen. Legg inn sikkerhetsmarginer Været påvirker kjøreforholdene og Johansen ber trafikanter om å ta det med ro. – Vi minner om at det er skiftende føre og krevende kjøreforhold også i mars. De fleste er flinke til å legge inn sikkerhetsmarginer i trafikken, og det synes jeg de skal fortsette med. Han oppfordrer trafikanter til å forberede seg på det uventede. Det betyr at om du går, sykler, eller kjører bør du legge inn god sikkerhetsmargin. – Vi gjør alle feil av og til. Disse feilene blir mindre farlige hvis vi er oppmerksomme, holder fornuftig fart og god avstand til andre. Husk at bremselengden dobles på vinterføre. Dekkenes tilstand er like viktige på bil og sykkel, som skosåler på glatt føre, sier Johansen.   Fordeling trafikantgrupper Februar Februar Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Bilførere 4 7 8 16 Bilpassasjerer 0 3 1 5 Motorsyklister 0 0 1 1 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 0 0 0 0 Fotgjengere 2 0 2 0 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 1 1 SUM 6 10 13 23

Fordeling fylker Februar Februar Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Østfold 0 0 0 1 Akershus 0 0 1 1 Oslo 0 0 0 1 Hedmark 1 0 1 2 Oppland 1 1 1 1 Buskerud 0 0 0 3 Vestfold 1 1 1 1 Telemark 0 0 0 0 Aust-Agder 0 0 0 0 Vest-Agder 0 0 0 0 Rogaland 2 3 4 3 Hordaland 0 1 1 1 Sogn og Fjordane 0 1 0 1 Møre og Romsdal 0 0 1 0 Sør-Trøndelag 1 3 1 5 Nord-Trøndelag 0 0 0 2 Nordland 0 0 2 0 Troms 0 0 0 0 Finnmark 0 0 0 1 SUM 6 10 13 23