Vi vet at mobil bak rattet er farlig, men vi bruker den likevel

Altfor mange fikler med håndholdt mobil under kjøring. Det til tross for at 9 av 10 mener det er farlig å bruke mobilen når man kjører bil.

I en fersk landsrepresentativ undersøkelse, utført av Yougov på vegne av Trygg Trafikk, framkommer det at 9 av 10 mener det er ganske eller svært farlig å bruke håndholdt mobil under kjøring. Samtidig innrømmer likevel 1 av 4 at de bruker mobilen ved rødt lys eller stillestående kø. – Vi vet at uoppmerksomhet bidrar til rundt 30 prosent av dødsulykkene på norske veier, og mobilen er med på å ta bort oppmerksomheten vår. Fortsatt er det sånn at for mange ikke klarer å legge fra seg mobilen når de kjører, og det kan være livsfarlig, sier Christoffer Solstad Steen kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Flere blir tatt med mobilen i hånda

Tall fra Statens innkrevingssentral viser at over 20.000 ble bøtelagt for ulovlig bruk av håndholdt mobil under kjøring i 2020, en økning på 10 prosent fra året før. – 20.000 er et høyt tall, likevel er dette bare toppen av isfjellet av hvor mange som faktisk synder når det kommer til å bruke mobilen bak rattet. Vi håper nye bøtesatser og flere kontroller bidrar til at færre tyr til mobilen mens de kjører, sier Solstad Steen.

Nå koster det deg tre ganger så mye

Bøtesatsene for å bli tatt for å bruke håndholdt mobil under kjøring, har økt fra 1700 kroner og 2 prikker til 5000 kroner og 3 prikker i år. Folk flest støtter de skjerpede bøtesatsene. 60 prosent mener økningen er passelig, mens 16 prosent synes den ikke er streng nok. – Her er Trygg Trafikk på linje med folk flest. La mobilen være i fred når du kjører, enkelt og greit. Fikler du med håndholdt mobil når du kjører, så tar du blikket ditt vekk fra veien og du får ikke med deg hva som skjer foran deg. Rett og slett en egoistisk og hensynsløs handling, sier Solstad Steen.

Hver tredje kjenner ikke reglene

Selv om undersøkelsen viser at de fleste mener det er bra at straffen blir strengere, kjenner ikke 3 av 10 til reglene for bruk av håndholdt mobil i bil. I fjor høst slo Høyesterett fast at du ikke har lov til å bruke mobilen selv om du venter på rødt lys eller befinner deg i saktegående kø. – Heldigvis var Høyesterett tydelig på at dette er å anse som under kjøring som det så fint heter i forskrift om forbud mot bruk av håndholdt mobil under kjøring i motorvogn. Det betyr at du må kjøre til siden og stoppe bilen før du kan bruke en håndholdt mobiltelefon, sier Solstad Steen.

Forskriften bør oppdateres

Trygg Trafikk mener likevel at forskriften kan åpne for tolkninger og mener at den bør gjennomgås for å oppdateres og presiseres. – Forskriften er uklar. Derfor bør den gjennomgås grundig også med tanke på å innlemme den teknologiske utviklingen vi ser i dagens biler. Det er mye annet teknologisk utstyr enn mobiltelefoner som kan stjele oppmerksomhet fra bilfører i dag og dette bør også reguleres, sier Solstad Steen.