Vil la 17-åringene kjøre bil alene

Trygg Trafikk ønsker at ungdom skal få kjøre bil alene fra de er 17,5 år. Målet er å gi unge bilister mer erfaring bak rattet og dermed redusere ulykkene.

Det kan høres paradoksalt ut at mer kjøring skal gi færre ulykker. Men ifølge beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) vil Trygg Trafikks forslag kunne redusere ungdomsulykkene. – I dag får ikke ungdommer nok erfaring bak rattet, før de slippes ut på veien med ferskt førerkort. Vi foreslår en gradvis utvidelse av førerretten der 17-åringene kan kjøre alene, med visse restriksjoner, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk. De siste fem årene har 241 bilførere i alderen 18 og 19 år omkommet eller blitt hardt skadde på veiene. Ungdom utgjør en liten del av trafikken, men en uforholdsmessig stor del av de skadde og drepte. Ifølge TØI er manglende tekniske ferdigheter og forståelse av samspillet i trafikken en årsak til mange av disse ulykkene. Et viktig tiltak for å redusere ungdommenes feilhandlinger, vil være å øke mengdetreningen bak rattet. – Vi kan ikke leve med at hundrevis av unge dør eller skades alvorlig i trafikken, sier Sandberg. Trygg Trafikk forslag er utformet som et prøveprosjekt, gjennomført i en begrenset del av landet. Effekten av tiltaket kan måles ved å følge ungdommene under og etter forsøket, til de er 20 år. Ungdommene som deltar vil kunne kjøre bil fra de er 17,5 år, med følgende restriksjoner:

  • De må først ha gjennomført minst 100 timer dokumentert eller selvrapportert øvelseskjøring.
  • De må ha teoretiske og praktiske kunnskaper som tilsvarer dagens førerprøve.
  • Forbud mot kjøring om natten mellom klokka 23 og 06.
  • Forbud mot passasjerer under 25 år i bilen.
  • Forbud mot enhver bruk av mobiltelefon mens de kjører.

Den typiske ungdomsulykken skjer om natten i helgene, når bilen er full av andre ungdommer. Det tar de foreslåtte restriksjonene hensyn til. På dagtid vil ungdommene få økt erfaring når de kan kjøre til og fra skolen, jobben eller fritidsaktiviteter før de er 18 år. Etter fylte 18 år vil de få vanlig førerkort som i dag. – Et prøveprosjekt vil kunne gi oss svar på om dette er et effektivt tiltak for å redusere ungdomsulykkene, sier Sandberg. Trygg Trafikk vil presentere forslaget under konferansen «Konger på veien» 16. og 17. april i Oslo. Årets nasjonale trafikksikkerhetskonferanse handler om tiltak for å redusere ungdomsulykkene på veiene. Rapport fra Transportøkonomisk institutt