Dummymening 1

Dummymening 1

Tekst om mening legges inn her.

I 1936 ble verdens første promillegrense vedtatt i Norge. Den var på 0,5 promille helt frem til 2001, da den ble satt
ned til dagens nivå på 0,2 promille. 1. februar 2012 ble det innført faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre rusgivende stoffer. Disse grensene er forskjellige for hvert stoff, men skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2. Disse grensene er nå under revidering fra Samferdselsdepartementet.

Mellomtittel angis med h2 og blir automatisk sticky link

I 1936 ble verdens første promillegrense vedtatt i Norge. Den var på 0,5 promille helt frem til 2001, da den ble satt
ned til dagens nivå på 0,2 promille. 1. februar 2012 ble det innført faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre rusgivende stoffer. Disse grensene er forskjellige for hvert stoff, men skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2. Disse grensene er nå under revidering fra Samferdselsdepartementet.

Ny mellomtittel med h2

I 1936 ble verdens første promillegrense vedtatt i Norge. Den var på 0,5 promille helt frem til 2001, da den ble satt
ned til dagens nivå på 0,2 promille. 1. februar 2012 ble det innført faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre rusgivende stoffer. Disse grensene er forskjellige for hvert stoff, men skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2. Disse grensene er nå under revidering fra Samferdselsdepartementet.

Kilder

Dette mener Trygg Trafikk om tema

 • Flere bilister med gjentatte dommer for ruskjøring må få kjøretøyet avskiltet (bruksforbud) etter vegtrafikklovens § 36.
  Ansvar: Justisdepartementet og Politidirektoratet.
 • Politiet må i samarbeid med fylkeslegene prioritere arbeidet med å inndra førerkort fra rusmisbrukere etter vegtrafikklovens § 34.
  Ansvar: Politidirektoratet og Fylkeslegene.
 • Flere legemidler (trekantmedisiner) kan øke brukerens ulykkesrisiko i trafikken. Slike legemiddelpakker må utstyres med tydelige advarsler mot bruk av motorkjøretøy.
  Ansvar: Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Bevilgningene til Utrykningspolitiet og politidistriktene må økes og øremerkes kontroller. Utrykningspolitiet og politidistriktene må gjennomføre hyppige, målrettede kontroller der det forventes at bilister kjører beruset.
  Ansvar: Justisdepartementet og Politidirektoratet.