12 kommuner i Oppland er trafikksikre

Denne uka ble 12 kommuner i Oppland godkjente som «Trafikksikre kommuner». Nå jobber ordførere, rådmenn og fagfolk over hele landet for å oppnå det samme.

Totalt 15 kommuner er i dag godkjente som trafikksikre av Trygg Trafikk. 12 av disse ligger i Oppland.

– Det er viktig at vi jobber for å redusere ulykkene der folk bor og lever sine liv, sier distriktsleder Ivar Ringen i Trygg Trafikk Oppland.

Krav til bilkjøring

Med konseptet Trafikksikker kommune gjøres det nå pionerarbeid rundt om i hele landet. Innen utgangen av 2017 skal 60 kommuner være godkjente som trafikksikre kommuner.

Dette innebærer blant annet at barnehager og skoler skal jobbe systematisk med trafikkopplæring, og kommunene skal lage planer og rutiner som gjør lokale reiser tryggere for innbyggerne. Kommunalt ansatte må oppfylle visse krav til sikkerhet atferd når de kjører bil.

I Oppland er det kommunene Gjøvik, Gran, Jevnaker, Lesja, Lunner, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Vestre Toten, Østre Toten og Øyer som nå er godkjente av Trygg Trafikk.

Klare signaler

Ringen understreker at dette ikke er noen garanti mot skader i trafikken.

– Ulykker vil fortsatt skje fra tid til annen. Men denne formen for systematisk sikkerhetsarbeid er svært viktig for å forebygge skader, sier Ringen.

Distriktslederen er karakteristisk tydelig og energisk når han snakker om kriteriene bak Opplands suksess.

– Vi hadde 12 særdeles interesserte og engasjerte prosjektkoordinatorer i kommunene. I tillegg var ordførerne og rådmennene med fra dag én. De ga klare signaler om at dette var et satsingsområde, forteller Ringen.

Han legger til at konseptet Trafikksikker kommune samtidig ble forankret i fylkestinget og fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

– Vi har et godt samarbeidet mellom Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk i fylket. Det er en viktig grunn til at vi lykkes, sier distriktslederen.

Viktig tverrfaglig samarbeid

Tirsdag 29. september ble bevis på godkjenningene høytidelig overrakt de 12 kommunene i Oppland. Lesja-ordfører Steinar Tronhus holdt tale på vegne av kommunene og understreket hvor viktig det blir med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om trafikksikkerhet framover.

– Jeg tror dette gir et skikkelig trafikksikkerhetsløft rundt i kommunene våre. Konseptet Trafikksikker kommune blir et godt verktøy framover. Det er veldig inspirerende for oss å ha denne utnevnelsen, sa Tronhus.

Ringen er glad for signalene fra kommunene i etterkant av seremonien:

– De er innstilte på at det er nå arbeidet starter. Å oppnå denne godkjenningen krever mye. Å jobbe systematisk for økt lokal trafikksikkerhet, og beholde godkjenningen, er mer krevende, sier Ringen.

Distriktsleder Ivar Ringen i Trygg Trafikk Oppland

Del dette på:

Facebook Twitter