Personvernerklæring for Trygg Trafikk

Ditt personvern er viktig for Trygg Trafikk og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Trygg Trafikk skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Direktør i Trygg Trafikk er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til Økonomi- og administrasjonssjef.

Vår behandling av personopplysninger

Trygg Trafikk behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Personaladministrasjon
  • Salg- og markedsarbeid

1. Personaladministrasjon

Trygg Trafikk behandler personopplysninger om egne ansatte (herunder vikarer, midlertidig ansatte mfl.) i forbindelse med personaladministrasjon. Dette er nødvendig for å oppfylle våre arbeidsrettslige forpliktelser overfor den ansatte i henhold til arbeidskontrakten. Opplysningene hentes inn fra det den enkelte registrerte i forbindelse med ansettelsen. Ved rekruttering i Trygg Trafikk behandler vi også personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale med jobbsøkere/potensielle nyansatte. Informasjonen oppgis av jobbsøker ved registrering av jobbsøknad hos Trygg Trafikk.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med personaladministrasjon er blant annet
personalia, lønnsopplysninger, utdannelse, kompetanse, evalueringer, pårørende, fagforeningstilhørighet og sykefravær.

2. Salg- og markedsarbeid

Trygg Trafikk behandler personopplysninger om våre kunder i forbindelse med leveranse av kurs og arrangementer. Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtaler/kontrakter med våre kunder. Personopplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet kontaktinformasjon til personer hos våre kunder, e-post, organisasjon/arbeidsplass og allergier.

I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester, samt følge opp kunder ved arrangementer. Dersom vi har et eksisterende kunde/medlemsforhold til deg vil vi sende deg relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan eksempelvis være utsendelse av invitasjon til arrangementer, informasjon om aktuelle kurs, publisering på sosiale medier, nyhetsbrev, mm.

Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke. For å kunne markedsføre våre tjenester er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om navn og kontaktinformasjon.

Ved bestilling i vår nettbutikk, så lagrer Trygg Trafikk kontaktinformasjon til bestiller og kjøpshistorikk, samt leverings- og faktureringsadresse. Dette er nødvendig for å kunne oppfylle en avtale om levering av varer og betaling for varer.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet
med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å
oppbevare regnskapsbilag i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller utveksles personopplysninger i Trygg Trafikk organisasjonen. Personopplysninger om deg deles ikke med andre virksomheter eller private aktører, med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Trygg Trafikk inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker databehandlere blant annet i forbindelse med følgende behandlingsaktiviteter:

  • Opplæring
  • Utbetaling av lønn
  • Drift av IT Infrastrukturen
  • Drift og vedlikehold av informasjonsaktiva
  • Utsendelse av nyhetsbrev
  • Rekruttering
  • Drift av nettbutikk

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Trygg Trafikk lagres på servere i Norge og andre europeiske land. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av
behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til hovedkontor@tryggtrafikk.no eller eventuelt per post til Trygg Trafikk, postboks 277- Oslo Sentrum, 0103 Oslo.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Trygg Trafikk har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Trygg Trafikks behandling av personopplysninger, send en e-post til bremtun@tryggtrafikk.no.

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger 
Denne hjemmeside er drevet og eiet av:  
Trygg Trafikk 
Tullingsgate 2, 6. etasje 
0103 Oslo 
Telefon: 22 40 40 40 
Mail: hovedkontor@tryggtrafikk.no

En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi får å kunne holde orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus.

Hjemmesidens bruk av cookies

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hva du har lagt i en eventuell innkjøpskurv, om du tidligere har besøkt siden, om du er logget inn, samt hvilket språk og valuta du gjerne vil ha vist på hjemmesiden. Vi bruker også cookies til å målrette våre annonser til deg på andre hjemmesider. Overordnet benyttes cookies som som del av vår løsning for å vise innhold som er så relevant som mulig for deg. Her er oversikten over hjemmesidens bruk av cookies, og våre samarbeidspartnere i denne forbindelse:

 
Slik avviser eller sletter du dine cookies

Avvisning av cookies: 
Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingene i din Internett-browser. Hvor du finner disse innstillingene avhenger av hvilken browser du benytter. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være mange funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi disse funksjoner og tjenester forutsetter at hjemmesiden kan huske de valg du foretar. 
 
Sletting av cookies: 
Cookies som du tidligere har akseptert, kan senere enkelt slettes. Benytter du en PC med en nyere Internett-browser, kan du slette dine cookies ved å benytte snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom disse ikke fungerer, og/eller benytter du en MAC, må du først avklare hvilken browser du benytter og deretter klikke på den relevante linken under: 

Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt. 

Har du spørsmål? 
Cookiedeklarasjonen oppdateres hver måned av Cookie Information. Hvis du har noen spørsmål, så skriv til: info@cookieinformation.com

Cookie-erklæringen var sist oppdatert 14.11.2023 

Nødvendige (5) 

Nødvendige informasjonskapsler hjelper med å gjøre en hjemmeside brukbar ved å aktivere grunnleggende funksjoner, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre områder av hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene. 

Navn Leverandør Formål Utløpsdato 
JSESSIONID .nr-data.net Samler informasjon om nettstedet og innholdet for rapportering og sikkerhet. Session 
CookieInformationConsent www.tryggtrafikk.no Støtter nettstedets tekniske funksjoner. ett år 
SERVERID .jobbnorge.no Kreves for at nettsiden skal fungere riktig. Session 
__RequestVerificationToken nettskolen.tryggtrafikk.no Støtter integrering eller «embedding» av en tredjepartsplattform på nettsiden. Session 
wordpress_test_cookie www.barnastrafikklubb.no Støtter funksjonene til et Content Management System for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. Session 

Funksjonelle (3) 

Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre opplysninger som endrer måten hjemmesiden ser ut eller oppfører seg på. F.eks. ditt foretrukne språk eller den regionen du befinner deg i. 

Navn Leverandør Formål Utløpsdato 
__cf_bm .vimeo.com Støtter nettstedets tekniske funksjoner. 20 minutter 
sc_anonymous_id .soundcloud.com  Støtter bruken av innebygde musikkspillere på nettsiden. 10 år 
iutk .issuu.com Brukes til å legge inn innhold fra tredjeparts nyhetsmedier til nettsiden. 6 måneder 

Statistiske (12) 

Statistiske informasjonskapsler hjelper hjemmesidens eier med å forstå hvordan besøkende samhandler med hjemmesiden ved å samle inn og rapportere opplysninger. 

Navn Leverandør Formål Utløpsdato 
_pk_idxxx www.tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. ett år 
_pk_sesxxx www.tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. 30 minutter 
sp_landing .spotify.com Brukes til å analysere bruken av innebygde musikkspillere på nettsiden. 3 år 
_ga .tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. 2 år 
_gat_UA-xxx-xxx .tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. noen sekunder 
_gid .tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. en dag 
sp_t .spotify.com Brukes til å analysere bruken av innebygde musikkspillere på nettsiden. 999 år 
_dc_gtm_UA-xxx-xxx .tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde elementer med det formål å analysere og rapportere. noen sekunder 
vuid .vimeo.com Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere for analyse og rapporteringsformål. 10 år 
_gaRollup .tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. 2 år 
_gaRollup_gid .tryggtrafikk.no Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål. en dag 
_ga_xxx .tryggtrafikk.no  2 år 

Markedsføring (9) 

Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. 

Navn Leverandør Formål Utløpsdato 
IDE .doubleclick.net Brukes til nettbasert markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet. Informasjonen brukes til å målrette annonsering til brukeren på forskjellige kanaler og enheter. ett år 
YSC .youtube.com Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering. Session 
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering. 6 måneder 
_fbp .tryggtrafikk.no Identifiserer nettlesere med det formål å levere annonser og analysetjenester. 3 måneder 
test_cookie .doubleclick.net Brukes til nettbasert markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet. Informasjonen brukes til å målrette annonsering til brukeren på forskjellige kanaler og enheter. 15 minutter 
CONSENT .youtube.com Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet gjennom innebygde videospillere med det formål å levere målrettet annonsering. 2 år 
 www.facebook.com Støtter online markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne for å markedsføre produkter gjennom partnere og andre plattformer. Session 
CONSENT .google.com Lagrer dine seneste søk, dine foregående interaksjoner med annonsørenes annonser eller søkeresultater, samt dine besøk på en annonsørs nettsted for å kunne målrette annonser til deg på Google. 2 år 
VISITOR_PRIVACY_METADATA .youtube.com Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet. Informasjonen brukes til å spore og analysere brukeradferd, for å møte de enkelte brukerbehov og å levere målrettet annonsering. 6 måneder 

Uklassifiserte (0) 

Vi er i ferd med å klassifisere uklassifiserte informasjonskapsler sammen med leverandørene av de enkelte informasjonskapsler. 

Ditt samtykke gjelder følgende domener: tryggtrafikk.no, nettskolen.tryggtrafikk.no, sykkeldyktig.no, barnastrafikklubb.no