Bildet av styret i Trygg Trafikk 2023.

Styret i Trygg Trafikk

Funksjonstid i styret for styreleder og styremedlemmer er normalt to år med mulighet for gjenvalg i ytterligere to år. Styret leder Trygg Trafikks virksomhet.

Slik er styret satt sammen

Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer samt fire varamedlemmer. Landsmøtet velger leder, fem medlemmer og tre varamedlemmer. De ansatte i Trygg Trafikk velger ett medlem med personlig varamedlem.

Styreleder Karin Bjørkhaug 

Karin Bjørkhaug ble valgt inn i styret i 2021 og er fylkespolitiker i Trøndelag for KrF. Hun leder hovedutvalg for transport og fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Hun sitter også i sentralstyret for KrF. Karin Bjørkhaug har permisjon fra stillingen som økonomikonsulent i Rindal kommune. Hun har også jobbet med salg og markedsføring i Rupro AS som produserer utstyr og innredninger i rustfritt stål. Bjørkhaug er utdannet innen økonomi og administrasjon. Hun er opprinnelig fra Meløy i Nordland, men har bodd på Storås i Meldal/Orkland siden 1987. Der bor hun sammen med ektefelle og de har tre voksne barn. Fødselsår: 1964. 

Nestleder Jannicke Bergesen Clarke 

Jannicke ble i 2021 valgt inn som styremedlem i Trygg Trafikk og er fylkespolitiker i Vestland fylkeskommune for Arbeiderpartiet. Hun er leder for hovedutvalg for samferdsel og mobilitet og for fylkets trafikksikkerhetsutvalg. I perioden 2015-2019 var Jannicke folkevalgt i hjemkommunen Askøy hvor hun var leder for Utvalg for teknikk og miljø. Jannicke har delvis permisjon fra stillingen som rådgiver ved Havforskningsinstituttet. Hun har master i Administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og Business and Management fra London. Fødselsår: 1981 

Styremedlem Jan Kristiansen 

Jan Kristiansen ble valgt inn i styret for motororganisasjonene i 2021. Jan Kristiansen har vært 35 år ved forskjellige avdelinger i politiet i Oslo herunder 3 år i Justisdepartementet. 12 år som avdelingsleder for Trafikkorpset/Motorsykkelavdelingen og de tre siste som seksjonssjef med ansvar for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo. I 1998 var han med på oppstarten av TISPOL, en paraplyorganisasjon for trafikkpoliti innen EU, og deltok i denne for Oslo til Politidirektoratet overtok plassen i 2005. Han har siden han ble pensjonert fra politiet i 2010 blant annet jobbet med diverse områder innen forsikring samt som trafikksikkerhetsrådgiver for importørforeningene til MC, Snøscooter og ATV. Fødselsår: 1951 

Styremedlem Frank Halse 

Frank Halse ble valgt inn i styret i 2023 og er for tiden ansatt ved politiavdelingen i justis- og beredskapsdepartementet. Han har bred erfaring fra politiet herunder over 10 år i med trafikktjeneste. Han har vært spesialmedarbeider på trafikkulykkesåsted, avsnittsleder og seksjonsleder for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo politidistrikt. Han har også jobbet på full tid med prosjektledelse, organisasjonsutvikling og reformarbeid i politiet. Frank er opprinnelig fra Ørsta på Sunnmøre, men bor nå i Asker. Fødselsår: 1975 OBS: Frank Hasle er foreløpig ikke på styrebildet. Nytt bilde vil snart bli tatt.   

Styremedlem Line Hansen 

Line Hansen ble valgt inn i som styremedlem i 2022. Hun er Fagsjef for prosessområdet skadeforsikring i Finans Norge, og jobber med næringspolitikk og rammebetingelser på skadeforsikringsområdet. 

Hun har jobbet 16 år i forsikringsbransjen med flere ledende roller innenfor privat forsikring og næringsforsikring. Hun er utdannet økonom fra Edith Cowan University i Australia. 

Kommer opprinnelig fra Tromsø, flyttet til i Oslo i 2006 hvor hun bor med mann og to barn. Fødselsår: 1977. 

Styremedlem Knut Olav Røssland Nestås 

Knut Olav Røssland Nestås er ansattvalgt styrerepresentant i Trygg Trafikk fra og med 2021. Knut Olav har jobbet i Trygg Trafikk siden 2015, og er regionleder for Trygg Trafikk i Vestland. Han er utdannet trafikklærer, har en bachelorgrad i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og tar nå en MBA i strategi og ledelse på deltid ved Handelshøgskolen, Nord universitet. 35 år, bosatt på Voss med samboer og to barn. Fødselsår: 1986 

Styremedlem Atle Fiskvik 

Atle Fiskvik ble valgt inn som 2. varamedlem i 2021 og ble innstilt som fast medlem av styret fra 2022. Fiskvik representerer Tynset kommune. Fiskvik sitter i kommunestyret i Tynset som gruppenestleder for Høyre. Han sitter også i kommunens kontrollutvalg. Fiskvik har langs fartstid i politiet, hvorav mange år i Utrykningspolitiet, og han brenner for trafikksikkerhet. Fiskvik er i dag driftsleder i Trønderbilene A/S, avd. Tynset. Fødselsår: 1958 

1. vara Jonas Andersen Sayed 

Jonas Andersen Sayed ble valgt som fast møtende styrerepresentant i 2022. For tiden er han ordfører for KrF i Sokndal kommune i Rogaland, et verv han har hatt siden 2019. Samme valg ble han også valgt inn som fylkestingsrepresentant i Rogaland, og inneværende valgperiode har han vært leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Sayed var statsvitenskapsstudent da han ble valgt som ordfører som 21-åring. Fødselsår: 1997