Modell for atferdspåvirkning

Trygg Trafikk er opptatt av kunnskap om hvilke opplæringstiltak som har effekt, på kort og lang sikt. Opplæringstiltak går som regel over tid, og det er vanskelig å isolere effekten av opplæringen fra annen påvirkning som barn og unge eksponeres for.

Trygg Trafikk søker kunnskap om evaluering og kvalitetssikring av tiltak. Forskning og læreplanforståelse ligger til grunn for utvikling av materiell og tiltak i barnehage, skole og lærerutdanning. Rapporten viser hvordan vi gjennom analyser av fem anerkjente og brukte teorier om atferdsendring har utviklet en ny, samlet modell som vi mener er velegnet for Trygg Trafikks arbeid. Modellen vi presenterer i rapporten er en hjelp til å vurdere effektene av tiltak og er relevant for opplæringsprosjekter så vel som for informasjonsarbeid og kampanjer.

Rapporten er skrevet av «Faglig råd» som består av Nils Petter Gregersen (tidligere ansatt på VTI), Anders Isnes (tidligere ansatt Naturfagsenteret), Torkel Bjørnskau (TØI), Tori Grytli, Bård Morten Johansen og Kristin Eli Strømme (Trygg Trafikk).