Bli medlem av Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Hvem kan bli medlemmer?

Landsomfattende organisasjoner, institusjoner, foreninger og lag, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner kan bli medlemmer i Trygg Trafikk.

Hvorfor støtte Trygg Trafikk?

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Sikker skole- og arbeidsvei og trygge nærmiljø er viktig for at folk skal trives i kommunen. Vi legger derfor vekt på lokale tiltak som trafikkopplæring, informasjon og veiledning, samt påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter. For å lykkes trenger vi din kommune, organisasjon eller bedrift med på laget. Vi håper dere vil støtte arbeidet vårt.

For dere som allerede er medlemmer; vi håper dere vil støtte oss videre. Sammen redder vi liv!

 

Trygg Trafikk tilbyr:

  • Bistand til kommuner som utarbeider trafikksikkerhetsplaner.
  • Råd og veiledning til foreninger, lag og nærmiljøaksjoner som ønsker å bedre
    trafikksikkerheten.
  • Kurs for barnehageansatte og lærere om trafikkopplæring av barn.
  • Kurs for barnehagelærerstudenter og grunnskolelærerstudenter.
  • Kurs for helsepersonell, politi og andre om riktig sikring av barn i bil.
  • Nyhetsbrev til alle medlemmer med aktualiteter innen trafikksikkerhet.
  • Informasjon og tilbud om oppdatert undervisningsmateriell for barnehager og skoler.
  • Godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune.

Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent er kr 3 500. Vi erfarer at enkelte medlemmer ønsker å bidra til trafikksikkerhetsarbeidet med bevilgninger utover kontingentbeløpet. Dette setter vi stor pris på – beløpet registreres som kontingent.

Fyll ut skjema nedenfor, så sender vi en giro i posten.

Bli medlem