Andre

Trygg Trafikk mottar både økonomisk og faglig støtte fra våre mange medlemmer.

Dette er en rekke kommuner, landsomfattende organisasjoner, institusjoner, bedrifter og foreninger. Trygg Trafikk har fått oppgaven som bindeledd mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i arbeidet for trafikksikkerhet. Samarbeidet med våre medlemmer er viktig. Det gir oss både prosjekthjelp og er en nyttig kilde til kunnskap.