Andre selskaper

Trygg Trafikk publiserer «Underveis» - en digital læringsressurs for 10. trinn.

Hver høst publiserer Trygg Trafikk «Underveis». Her finner lærere kreativt, spennende og lærerikt innhold til bruk i undervisningen på 10. trinn primært. Underveis kan også brukes på andre trinn, både i ungdomsskolen og i videregående skole. Underveis består av artikler, oppgaver, konkurranser og filmer. Alt innholdet er på ulike måter koblet til trafikk.

Trygg Trafikk lager Underveis takket være vårt gode samarbeid Storebrand, Jernbanepersonalet, Codan, Protector, KLP, Frende, LandkredittInsr og WaterCircles.

Prosjekter: Underveis