Fylkeskommunen

I hvert fylke finnes det et trafikksikkerhetsutvalg (FTU) som bidrar til å finansiere en stor del av Trygg Trafikks lokale aktivitet.

Dette er en forutsetning for vår organisasjonsmodell med en distriktsleder i hvert fylke. Vår representant samarbeider nært med fylkeskommunen om tiltak for å styrke både regional og lokal trafikksikkerhet.