Styret i Trygg Trafikk

Trygg Trafikks øverste organ er Landsmøtet som årlig velger medlemmer til styret i Trygg Trafikk.

Funksjonstid i styret for styreleder og styremedlemmer er normalt to år med mulighet for gjenvalg i ytterligere to år. Styret leder Trygg Trafikks virksomhet. Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer samt fire varamedlemmer. Landsmøtet velger leder, fem medlemmer og tre varamedlemmer. De ansatte i Trygg Trafikk velger ett medlem med personlig varamedlem.

Styreleder Karin Bjørkhaug

Karin Bjørkhaug ble valgt inn i styret i 2021 og er fylkespolitiker i Trøndelag for KrF. Hun leder hovedutvalg for transport og fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Hun sitter også i sentralstyret for KrF. Karin Bjørkhaug har permisjon fra stillingen som økonomikonsulent i Rindal kommune. Hun har også jobbet med salg og markedsføring i Rupro AS som produserer utstyr og innredninger i rustfritt stål. Bjørkhaug er utdannet innen økonomi og administrasjon. Hun er opprinnelig fra Meløy i Nordland, men har bodd på Storås i Meldal/Orkland siden 1987. Der bor hun sammen med ektefelle og de har tre voksne barn. Fødselsår: 1964.

Nestleder Jannicke Bergesen Clarke

Jannicke ble i 2021 valgt inn som styremedlem i Trygg Trafikk og er fylkespolitiker i Vestland fylkeskommune for Arbeiderpartiet. Hun er leder for hovedutvalg for samferdsel og mobilitet og for fylkets trafikksikkerhetsutvalg. I perioden 2015-2019 var Jannicke folkevalgt i hjemkommunen Askøy hvor hun var leder for Utvalg for teknikk og miljø. Jannicke har delvis permisjon fra stillingen som rådgiver ved Havforskningsinstituttet. Hun har master i Administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og Business and Management fra London. Fødselsår: 1981

Styremedlem Jan Kristiansen

Jan Kristiansen ble valgt inn i styret for motororganisasjonene i 2021. Jan Kristiansen har vært 35 år ved forskjellige avdelinger i politiet i Oslo herunder 3 år i Justisdepartementet. 12 år som avdelingsleder for Trafikkorpset/Motorsykkelavdelingen og de tre siste som seksjonssjef med ansvar for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo. I 1998 var han med på oppstarten av TISPOL, en paraplyorganisasjon for trafikkpoliti innen EU, og deltok i denne for Oslo til Politidirektoratet overtok plassen i 2005. Han har siden han ble pensjonert fra politiet i 2010 blant annet jobbet med diverse områder innen forsikring samt som trafikksikkerhetsrådgiver for importørforeningene til MC, Snøscooter og ATV. Fødselsår: 1951

Styremedlem Frank Halse

Frank Halse ble valgt inn i styret i 2023 og er for tiden ansatt ved politiavdelingen i justis- og beredskapsdepartementet. Han har bred erfaring fra politiet herunder over 10 år i med trafikktjeneste. Han har vært spesialmedarbeider på trafikkulykkesåsted, avsnittsleder og seksjonsleder for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo politidistrikt. Han har også jobbet på full tid med prosjektledelse, organisasjonsutvikling og reformarbeid i politiet. Frank er opprinnelig fra Ørsta på Sunnmøre, men bor nå i Asker. Fødselsår: 1975 OBS: Frank Hasle er foreløpig ikke på styrebildet. Nytt bilde vil snart bli tatt.  

Styremedlem Line Hansen

Line Hansen ble valgt inn i som styremedlem i 2022. Hun er Fagsjef for prosessområdet skadeforsikring i Finans Norge, og jobber med næringspolitikk og rammebetingelser på skadeforsikringsområdet.

Hun har jobbet 16 år i forsikringsbransjen med flere ledende roller innenfor privat forsikring og næringsforsikring. Hun er utdannet økonom fra Edith Cowan University i Australia.

Kommer opprinnelig fra Tromsø, flyttet til i Oslo i 2006 hvor hun bor med mann og to barn. Fødselsår: 1977.

Styremedlem Knut Olav Røssland Nestås

Knut Olav Røssland Nestås er ansattvalgt styrerepresentant i Trygg Trafikk fra og med 2021. Knut Olav har jobbet i Trygg Trafikk siden 2015, og er regionleder for Trygg Trafikk i Vestland. Han er utdannet trafikklærer, har en bachelorgrad i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og tar nå en MBA i strategi og ledelse på deltid ved Handelshøgskolen, Nord universitet. 35 år, bosatt på Voss med samboer og to barn. Fødselsår: 1986

Styremedlem Atle Fiskvik

Atle Fiskvik ble valgt inn som 2. varamedlem i 2021 og ble innstilt som fast medlem av styret fra 2022. Fiskvik representerer Tynset kommune. Fiskvik sitter i kommunestyret i Tynset som gruppenestleder for Høyre. Han sitter også i kommunens kontrollutvalg. Fiskvik har langs fartstid i politiet, hvorav mange år i Utrykningspolitiet, og han brenner for trafikksikkerhet. Fiskvik er i dag driftsleder i Trønderbilene A/S, avd. Tynset. Fødselsår: 1958

1. vara Jonas Andersen Sayed

Jonas Andersen Sayed ble valgt som fast møtende styrerepresentant i 2022. For tiden er han ordfører for KrF i Sokndal kommune i Rogaland, et verv han har hatt siden 2019. Samme valg ble han også valgt inn som fylkestingsrepresentant i Rogaland, og inneværende valgperiode har han vært leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Sayed var statsvitenskapsstudent da han ble valgt som ordfører som 21-åring. Fødselsår: 1997