Styret i Trygg Trafikk

Trygg Trafikks øverste organ er Landsmøtet som årlig velger medlemmer til styret i Trygg Trafikk.

Funksjonstid i styret for styreleder og styremedlemmer er normalt to år med mulighet for gjenvalg i ytterligere to år. Styret leder Trygg Trafikks virksomhet. Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer samt fire varamedlemmer. Landsmøtet velger leder, fem medlemmer og tre varamedlemmer. De ansatte i Trygg Trafikk velger ett medlem med personlig varamedlem.

Styreleder Karin Bjørkhaug

Karin Bjørkhaug ble valgt inn i styret i 2021 og er fylkespolitiker i Trøndelag for KrF. Hun leder hovedutvalg for transport og fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Hun sitter også i sentralstyret for KrF. Karin Bjørkhaug har permisjon fra stillingen som økonomikonsulent i Rindal kommune. Hun har også jobbet med salg og markedsføring i Rupro AS som produserer utstyr og innredninger i rustfritt stål. Bjørkhaug er utdannet innen økonomi og administrasjon. Hun er opprinnelig fra Meløy i Nordland, men har bodd på Storås i Meldal/Orkland siden 1987. Der bor hun sammen med ektefelle og de har tre voksne barn.

Nestleder Knut Duesund

Knut Duesund har vært styremedlem fra 2018 og er førstelektor emeritus ved Universitet i Sørøst-Norge. Han har vært dekan ved lærerutdanninga og prorektor ved Høgskolen i Telemark. Han har også vært rektor ved Oslofjord Folkehøgskole. Frem til årsskiftet 2019/2020 var han leder av hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune, samt leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Duesund har vært kommunepolitiker i Notodden fra 2003 til dd. Duesund er utdannet cand.theol. fra universitet i Oslo, har mellomfag i nordisk fra Universitet i Bergen og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitet i Agder. Fødselsår: 1950.

Styremedlem Jan Kristiansen

Jan Kristiansen ble valgt inn i styret for motororganisasjonene i 2021. Jan Kristiansen har vært 35 år ved forskjellige avdelinger i politiet i Oslo herunder 3 år i Justisdepartementet. 12 år som avdelingsleder for Trafikkorpset/Motorsykkelavdelingen og de tre siste som seksjonssjef med ansvar for trafikk- og sjøtjenesten i Oslo. I 1998 var han med på oppstarten av TISPOL, en paraplyorganisasjon for trafikkpoliti innen EU, og deltok i denne for Oslo til Politidirektoratet overtok plassen i 2005. Han har siden han ble pensjonert fra politiet i 2010 blant annet jobbet med diverse områder innen forsikring samt som trafikksikkerhetsrådgiver for importørforeningene til MC, Snøscooter og ATV.

Styremedlem Linda Medalen

Linda Medalen ble valgt inn i styret i 2021 og er ansatt ved Oslo politidistrikt. Hun er for tiden beordret til operativ avdeling ved Politihøgskolen på Kongsvinger. Hun har en bred erfaring fra politiet, etterforskning, utrykningspolitiet, FN tjeneste og hundetjenesten. Samtidig er hun politiker  i Asker kommune og har sittet 12 år i kommunestyret. Hun er opprinnelig fra Stavanger men har bodd i Asker siden 1989.

Styremedlem Hans-Jørgen Molvig

Hans-Jørgen Molvig har vært styremedlem i Trygg Trafikk siden 2018. Han er til daglig direktør i Tryg Forsikring. Molvig har hatt flere ledende roller innen forsikringsbransjen, både nasjonalt og nordisk. Han har også tidligere erfaring som styremedlem.

Molvig er Cand. Polit. med hovedfag innen Administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Fødselsår: 1971

Styremedlem Knut Olav Røssland Nestås

Knut Olav Røssland Nestås er ansattvalgt styrerepresentant i Trygg Trafikk fra og med 2021. Knut Olav har jobbet i Trygg Trafikk siden 2015, og er regionleder for Trygg Trafikk i Vestland. Han er utdannet trafikklærer, har en bachelorgrad i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og tar nå en MBA i strategi og ledelse på deltid ved Handelshøgskolen, Nord universitet. 35 år, bosatt på Voss med samboer og to barn.

Styremedlem Jannicke Bergesen Clarke

Jannicke ble i 2021 valgt inn som styremedlem i Trygg Trafikk og er fylkespolitiker i Vestland fylkeskommune for Arbeiderpartiet. Hun er leder for hovedutvalg for samferdsel og mobilitet og for fylkets trafikksikkerhetsutvalg. I perioden 2015-2019 var Jannicke folkevalgt i hjemkommunen Askøy hvor hun var leder for Utvalg for teknikk og miljø. Jannicke har delvis permisjon fra stillingen som rådgiver ved Havforskningsinstituttet. Hun har master i Administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og Business and Management fra London. Fødselsår: 1981

1. vara Mari Siljebråten

Mari Siljebråten er fra 2020 fast møtende i styret som 1. vararepresentant. Mari er født i 1989 og er til daglig avdelingsleder i Bardu kommune, fylkestingsrepresentant i Troms og Finnmark Fylkesting og gårdbruker som driver spesialisert kjøttproduksjon av storfe. Har tidligere vært folkevalgt lokalt i hjemkommunen, politisk rådgiver for fylkesrådet i Troms, og prosjektleder i interkommunalt friluftsråd. Utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø. Bor på gårdsbruket Mogaard i Øvre Bardu med samboer, svigerfamilie, husky og hereford.