Snart grunnskolelærer

Dette kurset er for deg som studerer for å bli lærer. Her lærer du alt du ikke visste at du må kunne når du skal arbeide som lærer og ha ansvar for trafikksikkerhet på tur og opplæring i fagene. Trygg Trafikk tilbyr digitale kurs til alle lærerutdanningene i Norge og fysiske kurs når det er mulig.

Hvor mye tid vil dette ta? 

Hele kurset vil ta ca. 2,5–timer. Det er for mye for et digitalt kurs, og vi anbefaler å dele det opp, slik at det kan gjennomføres i løpet av to halve dager. Når begge kursdagene er gjennomført, mottar studentene et kursbevis.  

Ønsker dere at vi skal holde digitalt kurs for dere?

Ta kontakt med mevik@tryggtrafikk.no eller regionkontoret til Trygg Trafikk i eget fylke for å avtale tidspunkt.

Mer om kurset

Nysgjerrig på kurset?

Nysgjerrig på kurset?

Her er oversikt over de temaene som berøres i våre GLU-kurs. Kurset gjennomføres over Zoom med støtte i innhold fra Rise, Mentimeter, kahoot etc.

Les mer om innholdet i kurset her.

Kurset støttes med midler fra Finans Norge.