Snart grunnskolelærer

Det å skulle ferdes trygt med mange barn i trafikken er ikke alltid like lett, derfor er det lurt å ha litt ekstra kompetanse om trafikksikkerhet og trafikkopplæring i skolen.

Dette kurset er for lærerstudenter og tilbys ved flere universiteter og høyskoler rundt om i landet. På kurset får studentene en grundig innføring i hvordan de kan drive med trafikksikkerhet i skolen.

Kursets innhold:

 • Trafikk i læreplanen
 • Skolens ansvar
 • Rutiner på tur
 • Barns forutsetninger i trafikken
 • Foreldresamarbeid
 • Sikring i buss
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Barnas Trafikklubb
 • Sykkelopplæring i skolen
 • Med barn i trafikken

 

Tone Helstad Glomsrud
Tone Helstad Glomsrud Spesialrådgiver opplæring
Torunn Mevik
Torunn Mevik Spesialrådgiver opplæring
Lena Westrum
Lena Westrum Avdelingsleder opplæring barn og ungdom