Hvorfor skal du delta på trafikksikkerhetskonferansen?

Trafikksikkerhetskonferansen har siden år 2000 vært en viktig møteplass for fagmiljøet innen trafikksikkerhet – med opp mot 300 deltakere fysisk.

Konferansen er en arena for å

 • ta opp aktuelle tema innen trafikksikkerhetsarbeidet
 • dele kunnskap
 • bygge nettverk

Trafikksikkerhetskonferansen har resultert i mange gode ideer og samspill opp gjennom årene. Det å samle ulike aktører som jobber for bedre trafikksikkerhet i Norge, er viktig for at vi alle skal kunne reflektere over status, diskutere det som virker og tenke høyt om hva som må til.

På konferansen møter du folk med både ny og etablert kunnskap, og du kan være med i samtaler om hvordan vi skal få fremgang i arbeidet med nullvisjonen. Her møtes vi på tvers av sektorer, fagdisipliner og miljøer – og får en arena der vi stikker hodene sammen.

For å nå ambisjonen om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030, kreves det forsterket innsats og et godt samarbeid mellom aktørene.

Tema vi har dekket på tidligere konferanser

 • 2000 Fra globalt til lokalt trafikksikkerhetsarbeid 
 • 2001 Om nasjonal transportplan – trafikksikkerhet ​
 • 2002 Trafikksikkerhet i et HMS-perspektiv ​
 • 2003 Veien til trafikkforståelse – livslang læring ​
 • 2004 Ungdom ​
 • 2005 Helse – en ny dimensjon i vårt nasjonale trafikksikkerhetsarbeid 
 • 2006 Trafikksikkerhet i et fremtidsperspektiv ​
 • 2007 Inspirasjonsseminar for økt kontakt og samhandling ​
 • 2008  Rus og trafikk ​
 • 2009  Trafikksikker ungdom – best i Norden – samarbeid med Nordisk trafikksikkerhetsråd 
 • 2010  Klok av skade- om sikkerhetsutstyr  ​
 • 2011  På trygg grunn – om lokalt trafikksikkerhetsarbeid ​
 • 2012  Konger på veien – om ungdomsulykker ​
 • 2013  Kampen om gata – om myke trafikanter i bytrafikk ​
 • 2014  Skulle bare på jobb – om arbeidsrelaterte trafikkulykker ​
 • 2015  Rett til ratt – om helsekrav og førerretten ​
 • 2016  Mennesker, teknologi og muligheter – jubileumskonferanse  ​
 • 2017  Med hodet på rett sted – om påvirkning av trafikantatferd ​
 • 2018  Sårbare trafikanter – plaster fikser ikke alt  ​
 • 2019  Nasjonale mål – regionalt ansvar​
 • 2020 Avlyst​
 • 2021 Hvordan halvere antallet drepte og hardt skadde på 10 år? ​
 • 2022 Er førerrett en menneskerett?​