Trafikksikkerhetskonferansen går av stabelen 27. april og Trygg Trafikk har i år fått med seg Volvo Cars som ny hovedsamarbeidspartner.

– Volvo er en meget god match for oss. De jobber innovativt og har, som oss, en visjon om null drepte eller hardt skadde i trafikken. Sammen står vi sterkere i jobben med vårt viktige samfunnsoppdrag, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

 Trafikksikkerhetskonferansen arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo 27. april. I år skal Trygg Trafikk skal ta opp temaer som smarte sjåfører, smarte biler, krav til kompetanse om ny teknologi, hvem som blir fratatt førerretten og hvorfor.

 – Vi er veldig stolte av å inngå dette samarbeidet med Trygg Trafikk, og ønsker å støtte dem i deres arbeid med å styrke trafikksikkerheten i Norge. Sikkerhet er en sentral del av Volvos virksomhet og for å lykkes med nullvisjonen, er møteplasser som Trafikksikkerhetskonferansen et viktig virkemiddel, sier Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Car Norway.

Som hovedsamarbeidspartner skal Volvo blant annet være en av bidragsyterne til det faglige innholdet på konferansen og deltar med Jan Ivarsson, en av selskapets fremste sikkerhetseksperter. Jan Ivarsson har gjennom en årrekke satt agendaen og standardene når det gjelder sikkerheten til Volvo Cars’ produkter og er ansvarlig for å sette Volvos sikkerhetsvisjon.

– Jeg ser fram til å bidra til denne viktige konferansen siden sikkerhet for alle som ferdes i trafikken er en av Volvo Cars’ kjerneverdier. Kunnskapsdeling mellom fagmiljøer, næringsliv, myndigheter og akademia er helt essensielt i vårt felles arbeid med å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle, sier Jan Ivarsson, Director, Senior Technical Advisor Safety i Volvo Cars.

 Samfunnsaktuelt tema

På Trafikksikkerhetskonferansen deler Trygg Trafikk kunnskap, belyser problemstillinger og fremmer krav til myndighetene, sammen med samarbeidspartnere fra ulike deler av samferdselssektoren. I år skal konferansen belyse førerretten fra ulike perspektiv, og stiller spørsmålet: Er førerrett en menneskerett?

 – Det er et samfunnsaktuelt og betent tema som blir satt på dagsorden på årets konferanse, uttaler Jan Johansen fra Trygg Trafikk. Temaet skal drøftes og debatteres gjennom ulike foredrag og paneldebatter og bør være høyaktuelt for svært mange.

Jan Ivarsson

Jan Ivarsson har gjennom en årrekke satt agendaen og standardene når det gjelder sikkerheten til Volvo Cars’ produkter. Som direktør og senior teknisk rådgiver for sikkerhet, er Jan ansvarlig for å definere Volvos sikkerhetsvisjon. I løpet av karrieren har Jan ledet en rekke banebrytende sikkerhetsprosjekter for Volvo, slik som veltebeskyttelse, kollisjonsputer, kollisjonsunngåelsessystemer for biler, fotgjengere og syklister, i tillegg til forskning på, og utvikling av, sidekollisjonsbeskyttelse. Ivarsson leder fortsatt Volvo Cars’ team med spesialister som driver frem utviklingen av sikkerhetssystemene som skal bidra til at Volvo når sin sikkerhetsvisjon; Ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i en ny Volvo.

Samarbeidspartner

Volvo Cars sin logo

Volvos visjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i en ny Volvo, er resultatet av et engasjement for å redde liv, som har blitt ført videre fra generasjon til generasjon i Volvo helt siden selskapet ble stiftet i 1927. I 1958 ble Nils Bohlin Volvo Cars’ første sikkerhetsingeniør. Et år senere designet han det første trepunktssikkerhetsbeltet, en oppfinnelse som har reddet flere liv enn noe annet sikkerhetstiltak i bilhistorien.

I dag jobber Volvo målrettet med utviklingen av aktiv sikkerhetsteknologi, der selskapets ambisjon er å forhindre at kollisjoner i det hele tatt oppstår. Volvo Cars skal dele flere av sine tanker rundt denne utviklingen på Trafikksikkerhetskonferansen 2022.