Åndalsnes Barneskole

Det er ekstra mye trafikk i området spesielt ved skolestart og skoleslutt, derfor var det viktig å få på plass en hjertesone.

Hvem tok initiativ til hjertesone?

  • Hjertesonen kom på plass etter initiativ fra rektor for å bedre trafikksikkerhetssituasjonen ved skolen.

Hva var trafikkutfordringene rundt skolen?

  • Åndalsnes barneskole er sentrumsnær og det er generelt mye trafikk i nærmiljøet.
  • Skolen ligger også nært ungdomsskolen og en videregående skole. Dette medfører ekstra mye trafikk i området spesielt ved skolestart og skoleslutt

Hvilke tiltak er satt i gang?

  • Definert Hjertesone med skilt i området rundt skolen.
  • Etablert tre Droppsoner i tilknytning til parkeringsplasser i nærheten av skolen.
  • Utarbeidet en plan for trafikkopplæring og trafikksikkerhet for skolen.
  • Reflekskampanje høst
  • Gå til skolen kampanje
  • Bussvakt til og fra skolen

Hvem samarbeider om tiltakene?

  • Kommunen, FAU, Trygg Trafikk

Fakta om Åndalsnes skole:  skolen ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Det er en barneskole med 1.-7.trinn. Skolen har ca. 224 elever.