Elvebakken skole

Stor samarbeidsvilje og god kontakt mellom alle aktørene gjorde hjertesone til en vellykket prosess på Elvebakken skole.

Hvem tok initiativ til hjertesone?

  • Kommunen ved folkehelseavdelinga tok initiativ for å gjøre forholdene tryggere for barn som sykler og går til skolen. Ideen ble presentert for rektor som ønsket at skolen skulle etablere hjertesone.

Hva var trafikkutfordringene rundt skolen?

  • Elvebakken skole er plassert innerst langs en boliggate. Hovedproblemet var at mange foreldre kjørte barna helt frem til skolen og generelt mye biltrafikk tett inntil skolens nærområde. Det ligger en barnehage vis a vis, noe som medfører en del ekstra biler.

Hvilke tiltak er satt i gang?

  • Det ble etablert droppsoner langs hovedveien, og alle ble oppfordret til ikke lenger å kjøre helt frem til skolen.
  • Før etableringen av hjertesone var det en informasjonsrunde via ranselpost, ukeplaner og på foreldremøter.
  • Den første uka var en kampanjeuke med utdeling av flyers og synlighet av hjertesonen. Kommunen bisto de første dagene, men skolen selv fortsatte med dette hver morgen resten av uka. 7.klasse-elevene deltok med hjertesone- T-skjorter på seg,  og bilister som kjørte helt frem til skolen fikk vennlig informasjon om droppsoner og hjertesone.

Hvem samarbeider om tiltakene?

  • Kommunen, skolen og FAU samarbeider om tiltakene.

Fakta om Elvebakken skole: Skolen ligger i Alta kommune i Finnmark. Det er en barneskole med 1.-7.trinn. Skolen har ca. 280 elever.