Gokstad skole

Ukentlig fokus, involvering av elever og foreldre og et veldig godt samarbeid mellom skolen, kommunen, folkehelsekoordinator, Trygg Trafikks distriktsleder og politiet har ført til stort engasjement for hjertesone ved Gokstad skole.

Hvem tok initiativ til hjertesone?

 • På Gokstad skole var det FAU og rektor i fellesskap som tok initiativ til å etablere en ansvarsgruppe for hjertesone.

Hva var trafikkutfordringene rundt skolen?

 • Den aller største utfordringen er barn som blir kjørt til skolen i stedet for å gå eller sykle. De som velger å kjøre bil har det ofte travelt og har brydd seg lite om risikoen de utgjør, og innkjøringen til skolen er ikke tilrettelagt for så mye trafikk.  Hovedveien til skolen ender opp i skolegården og til tross for innkjøring forbudt mellom kl 8.00 og 16.30, kjører mange biler inn denne veien. Langs denne veien går det barn i flokk uten fortau eller annen sikring. Sist vinter var det to ulykker hvor barn kom bak biler som trosset forbudet.  I tillegg er det en svært trafikkert fylkesvei med tungtrafikk på den andre siden av skolen. Denne veien krysser barn og foreldre daglig, selv om det er undergang. Manglende parkering og naturlige dropp-punkter fører til at mange tar store sjanser.

Hvilke tiltak er satt i gang?

 • Allmøte/pizzakveld med voksne og barn. Vi hadde gruppearbeid og våre største farer og utfordringer ble presentert og tiltak foreslått til disse.
 • Vi har markert ytterpunktene i vår hjertesone med «stempel» i asfalten, markert hjertesonen vår med skilt og hengt opp bannere.
 • Etablert foreldevakter på begge sider av skolen og langs skoleveien som går med elevene til skolen hver dag med hjertesonevest på seg, og kontrollerer trafikken rundt skolen fra 8.15.
 • Laget hjertesonesang.
 • Inkluderer hjertesone i alle våre arrangementer, samarbeider med lokalavisen om publisering av trafikkutfordringer og etableringen av hjertesone.
 • Vi jobber for å etablere skolepatrulje med elever fra 6. og 7. trinn.
 • Laget hjertesoneeffekter; designet egne pannebånd med hjertesone og Gokstad skoles verdier på baksiden.
 • Laget konkurranser.
 • Opprettet egen facebookgruppe.

Hvem samarbeider om tiltakene?

 • Foreldrene, Mette Magnussen som er distriktsleder i Trygg Trafikk Vestfold, folkehelsekoordinator Unni Aadne, kommuneingeniør Philip Longva, politiet og rektor/skolen.

Fakta om Gokstad skole: skolen ligger innerst på Østerøya i Sandefjord kommune i Vestfold. Det er en barneskole med 1.-7.trinn. Skolen har ca. 330 elever.