Kom i gang med hjertesone!

Foreldrene, skoleledelsen, elevene og kommunen - alle kan bidra til å etablere en trygg, god og trafikksikker sone for barna rundt skolen. Her finner du noen forslag til hvem som kan gjøre hva, hvordan dere kan sette i gang og mer.

Hva kan dere gjøre?

Hva kan foreldre gjøre?
 • Bli enige om hvor hjertesonen på deres skole bør være.
 • Samarbeid gjennom FAU og bli enige om felles regler.
 • Finn egnede steder, såkalte droppsoner, der barn som blir kjørt kan bli sluppet av. Disse stedene bør lokaliseres slik at resten av skoleveien blir trafikksikker.
 • Tenk gjennom egne vaner – må barna kjøres til skolen eller kan de gå alene eller sammen med andre?
 • Lag følgegrupper for å hjelpe hverandre.
 • Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Vis barna hvor det er best å gå og sykle, og bidra til en trygg og sikker skolevei for alle.
Hva kan skoleledelsen og de ansatte gjøre?
 • Bli en hjertesoneskole og få mindre biltrafikk rundt skolen.
 • Ta opp temaet med FAU og på foreldremøter.
 • Kartlegg de farligste punktene rundt skolen og finn trygge steder der barn som blir kjørt kan bli sluppet av.
 • Legg til rette for god sykkelparkering for elevene.
 • Undersøk om det er realistisk å få:
  – stengt enkelte strekninger
  – satt ned fartsgrensen
  – andre reguleringer som bedrer forholdene for gående og syklende
  – flyttet eller endret skolens parkeringsområde
 • Snakk med elevene om trafikksikkerhet og oppfordre dem til å gå eller sykle til skolen.
 • Del gode ideer med andre skoler og følg med på hva andre gjør.
 • Opprett kontakt med kommunen og hør hva de kan bidra med.
 • Bidra til mindre biltrafikk rundt skolen ved å gå, sykle eller kjøre kollektivt
 • Samarbeide med elevene og foreldrene om tiltakene
Hva kan de elevene ved skolen gjøre?
 • Ta opp temaet trafikksikkerhet og hjertesone i elevrådet
 • Bidra med forslag til ulike tiltak som kan inngå i skolens hjertesone
 • Lage kampanjer for å få flere til å gå eller sykle
 • Påvirke foreldrene til å følge elevene til fots eller på sykkel
Hva kan kommunen gjøre?
 • Bidra til at barn har trygge og sikre skoleveier.
 • Foreta risikovurderinger av kommunale skoleveier. På fylkeskommunale veier kan forespørsel om risikovurdering rettes til fylkeskommunen.
 • Lag helhetlige planer med vurdering av:
  – stenging av enkelte strekninger
  – lavere fartsgrenser
  – iverksetting av reguleringer og/eller fysiske tiltak som bedrer forholdene for de som går og sykler.
 • Få skoler til å innføre hjertesoner og bidra til at flere går eller sykler til skolen.
 • Stimuler skoler til å:
  – iverksette lokalt tilpassede tiltak
  – skape nettverk for erfaringsutveksling og utvikling av gode løsninger

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan jobbe med en hjertesone?

Alle som har interesse av trygg og sikker skolevei kan jobbe med en hjertesone. Dette involverer:

 • Foreldre
 • Skoleledelsen
 • Kommunen
Hvordan kan du som forelder starte arbeidet med å skape hjertesone?

Det er en fordel å være flere om arbeidet med å skape hjertesone. FAU kan være et godt utgangspunkt for en slik gruppe.

Veien videre blir å utveksle tanker og ideer på hva som gjør at skolen ikke har en hjertesone i dag.

4 viktige spørsmål som kan være en god start:

 • Hva er trafikkutfordringene våre i dag?
 • Hvilke forslag har vi til mindre tiltak vi kan gjøre selv?
 • Hvilke forslag har vi til større tiltak som krever ekstern hjelp?
 • Hvem må vi samarbeid med om tiltakene.

Et godt utgangspunkt kan være denne brosjyren: «Kom i gang med hjertesone»

Er hjertesone en sertifisering?

Nei, en hjertesone er ingen sertifisering. Å skape en hjertesone er en prosess som involverer at foreldre, skole og/eller kommunen arbeider for å gjøre skoleveien tryggere og sikrere.

Hva er det som skaper en hjertesone?

Det er mange tiltak som skaper en hjertesone. Dette kan for eksempel være:

 • Droppsoner der foreldre kan slippe barna av slik at barna kan gå trygt og sikkert frem til skolen på egenhånd.
 • Det er trygt og sikkert å gå eller sykle til skolen.
 • Biler parkeres utenfor hjertesonen.
 • Fartsgrensen er lav innenfor hjertesonen.
Hva er en droppsone?

Det er egnede steder der barn som blir kjørt kan bli sluppet av eller hentet. Disse stedene bør være lokalisert sånn at resten av skoleveien blir trafikksikker.

Kan en hjertesone påvirke barn og unges helse?

Når skoleveien er trygg og sikker er det lettere og mer morsomt både å gå og sykle til skolen. I tillegg gir det mosjon, frisk luft og er bra for miljøet!