Underveis

Underveis er en gratis, digital lærebok for trafikkopplæring i ungdomsskolen og videregående skole knyttet til overordnet del og læreplanmål i flere fag. Her finner du læringsressurser med filmer, fakta, quiz, aktivitetsoppgaver, temafilmer, podkast, klasseromsspill og kapittelkonkurranser.

Underveis inviterer til refleksjon, og som lærer velger du selv hvilke fag du vil knytte til temaene. Vi anbefaler tverrfaglig arbeid, men det er opp til den enkelte lærer hvordan du vil bruke Underveis. Spesielt relevante fag er KRLE, norsk, engelsk, samfunnsfag, matte, naturfag, musikk og kroppsøving.

I kampen for å nå nullvisjonen – ingen drepte og hardt skadde – er hele samfunnet og alle trafikanter med på laget. Underveis er en digital læringsressurs hvor elevene kan lære mer om trafikkrelaterte emner gjennom ulike filmer, quizer, refleksjonsoppgaver, tester og konkurranser.

Som lærer velger du selv hvilke fag du vil knytte til temaene. Elevene får tilbakemeldinger i de interaktive oppgavene – en levende og engasjerende læring.

Kapitler og temaer i Underveis 2023

Kapittel 1: En superhelt bak rattet?

I kapittel 1 av Underveis møter vi Katinka, som øver mot å ta lappen på 18-årsdagen. Vi blir kjent med nullvisjonen og reflekterer rundt hvordan etikk, menneskeverd lov & rett er relevant i trafikken.

I kapitteløvelsene skal elevene vise hvordan de kan huske refleks og drøfte hvordan likestilling spiller en rolle for forsikringen.

Elevene kan delta i to kapittelkonkurranser.

Kapittel 2: Kollisjon og tåleevne

I kapittel 2 skal vi innom serien «Forstå fart» med Trygg Trafikks ungdomspanel. Panelet tester hvilke krefter som er i sving – og hvilken betydning fart, føre og sikring har i trafikken. Heng med!

I kapitteløvelsene tester vi krefter og energi med kollisjonskalkulatoren. Elevene kan også lære mer om reaksjonsevne og tillit, og gjøre oppgaver relatert til begreper som er viktige for trafikksikkerheten.

Elevene kan sende inn sine svar i tre kapittelkonkurranser som handler om synlighet og refleksbruk.

Kapittel 3: Lær å mestre alle kjøreforhold

I kapittel 3 skal vi til Amads trafikkhjørne og lære å si ifra! Vi møter igjen ungdomspanelet i serien «Forstå trafikk» og jobber med oppgaver relatert til bremselengder, reaksjon og tillit.

I kapitteløvelsene kan elevene lære riktig bilbeltebruk gjennom en bilbeltestafett, og gjøre øvelser i bremselengdekalkulatoren.

Elevene kan delta i tre ulike gavekortkonkurranser til kapittel 3 som handler om bremselengder.

I kapitteløvelsene tester vi krefter og energi med kollisjonskalkulatoren.

Kapittel 4: Oppmerksomhet i fart

I kapittel 4 av Underveis reflekterer vi over konsekvensene av distraksjoner i trafikken. Vi blir kjent med Njaal og risikovurderingene han gjør når han ferdes på longboard i trafikken. Elevene skal tenke over hva som er viktig for å minimere risiko i trafikken.

I øvelsene til kapittel 4 kan man finne ut hvilken risiko man møter i eget nærmiljø, og gruble over hvor langt ett sekund kan være. Elevene kan også teste eget tunnelsyn i en oppgave sendt inn av lærere ved Alta ungdomsskole.

I kapittelkonkurransen kan elevene lage en plakat om oppmerksomhet i trafikken og delta i trekningen av gavekort på 500 kroner.

Kapittel 5: Klar for lappen

I kapittel 5 øver vi på blindsoner, mørkekjøring og skilt, og blir bedre kjent med mopedbil og andre små kjøretøy. Her er gode råd og tips for de ulike kjøretøyene og hva man bør passe ekstra godt på.

I kapitteløvelsene kan klassen leke »Trafikklæreren befaler» og lage en trafikkløype i skolegården eller gymsalen.

Elevene kan delta i to kapittelkonkurranser.

Kapittel 6: Først på ulykkesstedet

I dette kapittelet er målet å bli en tryggere førstehjelper. Du lærer om hvordan du skal utføre førstehjelp på ulykkessted. I den nye realityserien Førstehjelpsmesterne, møter vi unge deltakere som må gjennom utfordringer og situasjoner som kan oppstå i trafikken. 

I kapitteløvelsene ligger forslag til scenarioer som kan gjennomføres i klasserommet, ute eller i gymsalen.

Elevene kan delta i gavekortkonkurransen til kapittel 6 ved å lage en film eller en tegneserie/fotoserie som viser hva man skal gjøre som førstemann på skadestedet.

Kapittel 7: Gruppepress og risikovilje

I kapittel 7 skal elevene få forståelse for hvordan risiko og gruppepress henger sammen i trafikken. Her skal vi bli bedre kjent med elvepadler Andi, og Morten som driver med speedflying. Hjerneforsker Dagfinn viser hvordan hjernen fungerer og hvordan vi kan skille mellom fornuft og følelser.

I kapitteløvelsene handler det om oppmerksomhet og fart, og aktivitetene kan gjøres både ute og i gymsal.

Elevene kan velge blant fire kapittelkonkurranser

Kapittel 8: Kjør edru, unngå farlige situasjoner

I kapittel 8 skal vi gå nærmere inn på hvordan alkohol påvirker hjernen, og lære mer om hvordan rus er et ekstra viktig risikomoment for unge sjåfører. Her kommer tips og forslag til hvordan vi kan si i fra, og hvordan vi kan håndtere drikkepress.

Kapittelet runder av med tre aktivitetsoppgaver, og to gavekortkonkurranser.

Kapittel 9: Historien, mennesket og trafikken

I kapittel 9 skal vi både tilbake i tid, og tenke fremover, for å forstå hvordan ting endrer seg.

I kapitteløvelsene kan elevene reflektere rundt hvordan ting har endret seg gjennom trafikkhistorien – og kanskje se at alt ikke var bedre før.

Etter aktivitetsoppgavene er det duket for to kapittelkonkurranser.

 

Læringsressurser

Læringsressurser: I dette kapittelet kan du finne flere læringsressurser tilknyttet trafikkopplæring.

  • Podkast – Utrygg Trafikk
  • Temafilmer – modning, gruppepress og risikovilje
  • Veivalg – halvdagsopplegg med innlogging
  • Brettspill om trafikk
  • Nedlastbar kollisjons- og bremselengdekalkulatorer med oppgave
Kompetansemål

Mål i kapitlene – oppdage, anvende og vise kunnskap

Underveis kommer med en helhetlig tilnærming til LK20. Det er rom for å jobbe med tverrfaglige tema, grunnleggende ferdigheter, i tillegg til kompetansemål som hører naturlig hjemme i fag, som i samfunnsfag, naturfag, matematikk, norsk, engelsk, musikk, kroppsøving og valgfaget trafikk.

 

Ungdomsskole, temaopplegg

Trafikkrelatert novelle til bruk i ulike fag: Trafikk, norsk, samfunnsfag, musikk, medier og krle.

Videregående, temaopplegg

Trafikkrelatert novelle til bruk i ulike fag: Trafikkrelatert novelle til bruk i ulike fag; Norsk, samfunnskunnskap, matematikk, musikk, scenisk dans, religion og etikk.

 

Avslutning og kontakt

Har du spørsmål eller forslag til Underveis?

Vi setter alltid pris på å motta tilbakemeldinger på den digitale læreboken. Ta kontakt med oss på e-post.

 

Har du spørsmål eller forslag til Underveis?

Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Spesialrådgiver opplæring
Lena Westrum
Lena Westrum Avdelingsleder opplæring barn og ungdom

Et samarbeidsprosjekt

Underveis er et samarbeid mellom mange aktører som alle ønsker å motivere og engasjere elever på ungdomsskolen til å reflektere rundt risikoen i trafikken.