Tips til læreren

Du finner en enkel video eller tekst-forklaring for hvordan økten, oppgaven eller prosjektet kan gjennomføres i tilknytning til oppgavene.

Kompetansemål

Fra de tre overordnede, tverrfaglige temaene i skolen, blir områdene fart, rus, oppmerksomhet og sikring knyttet opp mot relevante kompetansemål i faget.

Kompetansemålene finner du i tilknytning til oppgave, prosjekt eller økt.

Vurdering

Du får vurderingsforslag eller råd til vurdering i tilknytning til hver av oppgavene

Filmer om risikofaktorene i trafikken

Visste du at...

… du kan redde liv ved å huske noen enkle grep om du kommer først til et skadested?

Klikk på frosken og se hva du bør huske på.