Trafikkdans

Lag en trafikkdans med kompetansemål fra tre fag, der kropp, bevegelse, helse og sikkerhet er det viktigste.

Tips og info til læreren

Lag en trafikkdans

I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i relevante kompetansemål fra tre fag, der kropp, bevegelse, helse og sikkerhet er det viktigste. Kroppsøving er her regifag siden det har flest elementer fra læreplanen i faget. I tillegg er det hentet kompetansemål fra samfunnsfag og naturfag.

Skjema med forslag til mål for fagene finner du lenger ned på siden.

Anbefalt tidsbruk: 6-10 timer/evt over en tre ukers periode så elevene kan øve i andre fag/på egenhånd.

Hvor mye tid dere bruker på dette, avhenger av gruppestørrelse, ferdigheter og ønsket resultat. En del elever velger vil være motivert til å øve etter skoletid dersom dansen skal presenteres.

Tips: Bli kjent med de viktigste risikofaktorene i trafikken, (fart, rus, manglende oppmerksomhet og sikring) før de begynner med koreografien til dansen. (Bruk hjemmesidene våre for å hente inspirasjon og velge tema for dansen).

Diskuter så hovedtema og stemning dere ønsker å skape gjennom dansen. Hvilke virkemidler og uttrykksformer bidrar til å forsterke budskapet? Lag en skisse på hva som MÅ med i dansen.

Velg musikk og rytmer som forsterker budskapet.

NB: Tilpass koreografien etter ferdighetene!

 

Kompetansemål
Vg1 

  • trene på og utvikle eksisterande og nye dansar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
  • bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide og gjere andre gode i aktivitet og samspel

Vg2 

  • gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar motoriske ferdigheiter, koordinasjon, styrke, bevegelse og å vere uthaldande

Vg3

  • øve på og meistre idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar ut frå eigne føresetnader
  • beskrive og drøfte samanhengar mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet
Vurdering av oppgave

KRØ

I hvilken grad mestrer eleven å

  • utvikle en ny dans som ivaretar koordinasjon, bevegelse og som visualiserer trafikkfaglige elementer.
  • delta i å bygge opp godt samarbeid der alle bidrar og støtte andre til å oppnå sine mål
  • kjenne til og utfordre egne grenser og muligheter og diskutere utviklingen
  • bygge styrke, koordinasjon og motoriske ferdigheter gjennom dans og vise dette i praksis

Mer om overordnede mål, kjerneelementer og tverrfaglig relevans finner du lenger ned på siden «Fra læreplanverket»

Visste du at

Trygg Trafikk har en inspirerende trafikkdans for de minste?

Klikk på froskene for å se læringsfilmen og bli inspirert!

Fra læreplanverket

Forslag til vurderingsskjema - trafikkdans
Her tar vi utgangspunkt i relevante kompetansemål fra tre fag, der kropp, bevegelse, helse og sikkerhet er det viktigste. Bruk gjerne skjemaet til å krysse av det den enkelte elev mestrer og i dialog for underveisvurderingen.