Tips og info til læreren

Trafikkløypa som stafett: Først i mål
(Kan også brukes som stasjonsundervisning)

Klikk her for å se den korte veiledningsfilmen 

Her er det lurt å la elevene gå gjennom løypa et par ganger før du setter i gang med stafetten. Korrekt gjennomført prosedyre i virkeligheten, redder liv. Her kan du innarbeide og kanskje automatisere noen av de enkle, men viktigste kommandoene ved en ulykke.

Som i trafikken lønner det seg å anpasse farten etter forholdene

Inndeling og oppstilling:
4/5 elever per gruppe. Gruppene står på en linje ved siden av hverandre og elevene i gruppene står bak hverandre.

Konkurranseregler:
Stafetten starter på signal fra lærer/trener

Alle i gruppa skal gjennom tre øvelser i denne rekkefølgen:

  1. Løp en sikk/sakk-løype uten å velte kjegler (tematiserer rus i trafikken)
  2. Forflytt deg videre 16-17 meter med en ertepose på foten uten å miste den (tematiserer å taste på mobil mens du kjører i 60km/t i ett sekund)
  3. Løp så fort du kan og brems ned og stopp innenfor avmerket område (tematiserer fart og bremselengde)

Dersom du velter en kjegle (rus) eller mister ertepose (oppmerksomhet) før angitt stoppested, følger en simulert prosedyre av Førstemann til skadestedet:

Førstemann til skadestedet: elev «skadet»

Ulykke
Som «skadd» (den som velter kjegle eller mister ertepose) må du umiddelbart legge deg ned og vente på hjelp. Når du får en klapp på skulderen av bakerste i gruppa di, kan du løpe tilbake til start og forsøke igjen.

Sikre skadestedet
Bakerste elev i hver gruppe utfører «Førstemann til skadestedet«-prosedyren; løp til den «skadde» eleven i din gruppe. Bring erteposen tilbake til startstedet og rop: «Sikre skadestedet»

113
Løp tilbake til den «skadde» og sett deg på huk. Rop: «Ringer 113!»

Hjelp den skadde
Gi den «skadde» et klapp på skulderen og returner til plassen din.

Første gruppe som er i mål, har vunnet.
Diskuter utfordringene med løypa.

Forslag til oppvarming:

Signaloppvarming – Styr farten
Elevstyrt. Hvor fort? Elevene varmer opp mens de blir enda mer bevisste på egen fart og effekt av farten. Hva er farten når vi løper? Eller hvor meter i sekundet er rask gangfart? Løpefart? Sprint? Eks: 4-8 km/t? 10 km/t? 20 km/t? Velg passende fart for oppvarmingen.

Legg til flere kommandoer: Venstre, høyre, vikeplikt.
Venstre og høyre er viktigere enn man tror.

Siste del av oppvarming:

Reaksjon/sprint
Del opp i gruppe 1 og gruppe 2 som står 15-25 meter fra hverandre. Når du roper deres gruppenavn, skal gruppa umiddelbart løpe så fort de kan til den andre siden. Deretter roper du inn gruppene så de i noen grad løper så fort de kan samtidig. Da vil de avpasse farten. Kan være fint samtaleemne å overføre til trafikk.

 

Kompetansemål

KRØ

Vg1

• trene på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre 

•  utføre livreddande førstehjelp og enkel skadebehandling 

Vg 2

• gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit 

• praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre 

Vg3

• samarbeide om å løyse praktiske oppgåver i eit læringsfellesskap og ut frå øving og aktivitet reflektere over korleis eigen medverknad kan påverke andre 

 

Vurdering av oppgave

Vurdering

I hvilken grad mestrer eleven

  • å simulere 1,2,3-prosedyren
  • å gjennomføre øvelsene i løypa
  • samarbeidet i gruppa

 

Trafikkløypa - Risiko og førstemann til skadestedet

Stafett
I trafikkløypa simulerer vi øvelser som handler om risikofaktorer og hjelpeprosedyre. Samtidig blir elevene kjent med risikoområder i trafikken. Lagene simulerer:

  1. kjøring i ruspåvirket tilstand
  2. teksting på mobil mens man kjører
  3. begrenset bremselengde

Til stafetten trenger du kjegler, en ertepose til hver gruppe og et tau.

Klikk på bildet for å se instruksjonene til trafikkløypa med Victor

Viktig for en god prosess

Gå gjennom løypa noen ganger for å memorere rekkefølgen i prosedyrene før dere gjennomfører stafetten. Tilpass løypa etter plass og muligheter. Flere øvelser kan legges til løypa om man ønsker flere elementer med. Se mer under tips til læreren for gjennomføring av gymtimen.

Flere filmer om risikofaktorene i trafikken