Lyden av trafikk

Lyden av trafikk er en oppgave om fart og oppmerksomhet.

Tips og info til læreren

Egnet tidsbruk på alle oppgavene: 1–1,5 timer

Lyden av trafikk – Fart og oppmerksomhet

1. Les teksten og se filmen 22-meter’n. Lag grupper på tre og tre, før elevene får prøve øvelsen ute, i gangen eller i gymsalen

Øvelsen

Én i gruppa skritter opp 22 meter og observerer fra stopp-punktet, en annen støtter den som går med bind for øynene (en «lærerplastlomme» som festes med en syltetøystrikk rundt hodet er også veldig effektivt).

Hvis tid: La elevene teste hvor langt det er med dobbelt så lang strekning (tilnærmet forflytningen på 2 sekunder i 80 km/t).

Gå tilbake til klasserommet og reflekter rundt erfaringene.

2. Se den andre filmen – Å føle oppmerksomhet.

Se den siste filmen i klasserommet. Diskuter hvilke fordeler det er å ha nok grunnleggende kompetanse til å skille realistiske hverdagsfarer fra å «være redd for alt». Hva kan gjøres?

Hvordan: Del erfaringene i grupper eller i klassen. Lag en liste over hverdagsrisiko som er verdt å tenke over og lære av.

Kompetansemål

Religion og etikk

  • analysere og drøfte  ulike former for etisk argumentasjon
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til mellommenneskelige relasjoner og identitet
  • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og etikk
Vurdering

Etisk refleksjon

Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander.

Fra verdier prinsipper og verdier i Om faget

Faget gir øvelse i etisk refleksjon og bidrar til å utvikle elevenes dømmekraft.

Underveisvurdering

Videreutvikler og viser elevene kompetanse i etikk når de kan identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger. Elevene utvikler og viser kompetanse gjennom å ta ulike standpunkter, ta andres perspektiv og stå i meningsbrytninger på en måte som ivaretar den enkeltes integritet.

Har du sett folk som går rett på butikkvinduer, snubler eller krasjer i andre mens de holder på med mobiltelefonen? Det kan være komisk når det ikke er alvorlige hendelser, men verre er det når den dårlige vanen blir med inn i bilen. Vi vet det kan være livsfarlig og dyrt.

For å bli bedre kjent med den faktiske avstanden, ble Victor (22) og Katinka (14) utfordret til å gå 22 meter med øynene dekket til.

Kjører vi i 80 kilometer i timen mens vi taster på mobilen i ett sekund, beveger vi oss i praksis 22,2 meter i blinde.

Klikk her for å se hvordan det gikk da de tok «22-meter’n»

Katinka: – Det var kjempeskummelt. Jeg hadde null kontroll og bare vinglet rundt. Jeg visste ikke hvor jeg gikk og krasjet flere ganger.

Victor: – Jeg ble litt skadet, faktisk. Jeg gikk rett på et tre da jeg tydeligvis
svingte mot høyre fremfor å gå rett frem. Bra det var i gangfart, da, og ikke i 80 kilometer i timen.

Katinka– Ekkelt å tenke på at så mange faktisk kjører uten å kunne se. Det er jo bare tilfeldig at det går bra.

Victor: – Jeg merket at jeg mistet retnings-sansen, og det har jeg jo sett på videoer av sjåfører som tekster og kjører, også. Helt uaktuelt for meg å taste på mobilen i et kjøretøy i fart.

Å føle på oppmerksomhet

Mange ulykker skjer fordi vi ikke klarer å følge med der det gjelder. Hjernen klarer ikke å sortere de fysiske farene vi omgir oss med, og særlig når vi er opptatt med mobilen mens vi forflytter oss. Vi testet forståelsen av de faktiske farene, ved å fjerne synsfeltet. Ville oppmerksomheten bli mer skjerpet, og ville Katinka og Victor oppleve frykt? På et klarert og sikret område i et veikryss, fikk Katinka og Victor forsøke seg.

Verdigrunnlaget i skolen, relevante fag og kompetansemål

«Lyden av trafikk»

RELIGION OG ETIKK

Fra fagets relevans

Gjennom etisk refleksjon gir faget rammer for å undersøke og klargjøre hva som er godt og rett for individ og samfunn i dag og i framtiden. Slik får elevene utfordringer som kan fremme danning og gjøre dem i stand til å mestre livet, være ansvarlige medborgere og bidra til et bærekraftig samfunn.

Relevant kjerneelement

Etisk refleksjon

Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper. Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander.

Fra verdier prinsipper og verdier i Om faget

Faget gir øvelse i etisk refleksjon og bidrar til å utvikle elevenes dømmekraft.

Kompetansemål

  • analysere og drøfte ulike former for etisk argumentasjon
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til mellommenneskelige relasjoner og identitet
  • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og etikk

Underveisvurdering

Videre utvikler og viser elevene kompetanse i etikk når de kan identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger. Elevene utvikler og viser kompetanse gjennom å ta ulike standpunkter, ta andres perspektiv og stå i meningsbrytninger på en måte som ivaretar den enkeltes integritet.

Visste du at...

… tasting på mobilen mens du kjører kan sammenlignes med promille?

Klikk på frosken for å se filmen.

Flere filmer om risikofaktorene i trafikken