Samfunnsfag

med kompetansemål og mål for flere fag

Tips til læreren

Du finner en enkel video eller tekst-forklaring for hvordan økten, oppgaven eller prosjektet kan gjennomføres i tilknytning til oppgavene.

Kompetansemål

Fra de tre overordnede, tverrfaglige temaene i skolen, blir områdene fart, rus, oppmerksomhet og sikring knyttet opp mot relevante kompetansemål i faget.

Kompetansemålene finner du i tilknytning til oppgave, prosjekt eller økt.

Vurdering

Du får vurderingsforslag eller råd til vurdering i tilknytning til hver av oppgavene.

Filmer om risikofaktorene i trafikken

Visste du at...

… syklister har den største skaderisikoen i trafikken av alle trafikantgrupper?

Klikk på frosken og se filmen.