Tips til læreren

Dette er oppgaver hvor muntlig deltakelse er viktig. Jobb gjerne i grupper og snakk om temaene. Her kan man gjerne avslutte økten med en kort presentasjon basert på oppgavene.

Kompetansemål

Samfunnskunnskap

Fagrelevans og sentrale verdiar

Faget skal bidra til at elevane kan drøfte og reflektere i fellesskap og ha respekt for meiningsmangfald. Faget skal bidra til at elevane forstå kva som påverkar identitet og sjølvkjensle, og gi dei høve til å utforske lokalsamfunnet dei lever i, og nasjonale og globale forhald og problemstillingar.

Kompetansemål

  • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering 
  • reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp
  • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Norsk

Fagrelevans og sentrale verdier

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling.

Kjerneelement – Muntlig kommunikasjon

Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler.

Tverrfaglig tema – Folkehelse og livsmestring

Norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Dette gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap.

Grunnleggende ferdigheter – Muntlige ferdigheter

Innebærer å bruke retoriske ferdigheter og å uttrykke seg hensiktsmessig i ulike spontane og forberedte kommunikasjonssituasjoner, inkludert å kunne planlegge og framføre ulike typer muntlige presentasjoner tilpasset mottakerne.

Kompetansemål

  • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
Vurdering

Kort muntlig presentasjon med vurdering i utvalgte kompetansemål

Samfunnskunnskap

  • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering 
  • reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp

Norsk muntlig

  • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 Selv om jeg har lappen, kjører jeg ikke. Jeg har problemer med å konsentrere meg. Det passer veldig dårlig i trafikken.

Den norsk-somaliske forfatteren og samfunnsdebattanten, Amal Aden, holder foredraget for ungdomselever i Groruddalen. Hun mener alle har et borgeransvar når det gjelder trafikksikkerhet. Bak smilet, varmen og humoren ligger en tøff og dramatisk oppvekst. – Man kan lære seg trafikkreglene, men må forstå mye mer enn det. Vi kommer fra forskjellige kulturer, land, byer og bygder. Norge er et av verdens mest trafikksikre land, og da er det et borgeransvar å være en del av den gode trafikkulturen og fokusere på nullvisjonen.

Det er for eksempel ikke Guds vilje eller bare flaks rundt utfallet når man tråkker for hardt på gasspedalen og ikke bruker bilbelte. Du tar valget selv, understreker hun.  – Du bør spørre deg selv hva du skal velge.

Misforstått respekt

Amal Aden får spørsmål fra elevene om hvorvidt respekt kommer foran trafikksikkerhet. Eleven forklarer hvorfor han ikke alltid bruker bilbelte:

– Jeg bruker alltid bilbelte i Norge. I utlandet, hvis sjåføren ikke bruker belte, tør jeg ikke. Da veier «respekten» for sjåføren tyngre, sier eleven fra Osloskolen.

– Når jeg vet best, må jeg ta ansvar for å gjøre det rette. Det kan dere også gjøre, forklarer Amal elevene. – Uansett om jeg er i Ankara, Mogadishu eller Finnmark, bruker jeg bilbelte. Livet mitt er viktig uansett hvor jeg er eller hvem jeg er sammen med.

Alkohol

Selv om det er en sjåfør du vanligvis respekterer, viser du ikke respekt hvis du sitter på når han har drukket. Det spiller ingen rolle hvor på «rangstigen» du er. I trafikken er det den som vet best som må ta ansvar. Det handler om livet ditt. Livet til familien din. Vennene dine og fremtiden din. Du må si fra, selv om det kan oppleves vanskelig.

Hjelm til laptopen

Du vet det er lurt å bruke sykkelhjelm. Du frakter for eksempel ikke laptopen usikret på sykkelen? Du vet at din hjerne, din eneste «datamaskin», lett kan beskyttes med hjelm. Da bruker du hjelm! Hvis noen du ser opp til ikke bruker hjelm, vet du fremdeles at det er smartest å gjøre det. Da vet du best og det er ditt ansvar!

– Bruk hjelm, sier Amal og peker på hodet.

For å kunne være i takt med samfunnet, også i trafikken, må man skjønne at vi har ulike forutsetninger. De fleste slutter å kjøre hvis de får dårlig syn eller har en funksjonsnedsettelse som gjør det fysisk vanskelig å føre et kjøretøy. Men det gjelder også psykiske utfordringer. Hvis man sliter med stress og lav konsentrasjon, har veldig sterke følelser, må man jobbe med utfordringene sine før man setter seg bak rattet. Det gjelder alle!

– I dag er den beste terapien for meg å skrive. Det gjør jeg hver eneste kveld og er det siste jeg gjør før jeg legger meg. Jeg oppfordrer alle barn og unge som sliter til å skrive mer. Det er måten jeg mestrer tankene mine på, samtidig som jeg føler meg bedre etterpå, avslutter Amal.

Test deg selv

Grønn frosk, ikon.

Hva gjør du hvis en venn vil kjøre etter å ha drukket?

Grønn frosk, ikon.

Hva gjør du hvis den du sitter på med ikke bruker belte?