HMS-plakater

Alle godkjente kommuner kan benytte seg fritt av våre HMS-plakater til intranett, hjemmeside og sosiale medier. For å gjøre de relevante anbefaler vi å benytte plakat for den aktuelle måneden og rullere hver måned.