Idrettslag og foreninger består i stor grad av frivillige og foreldre som kun ønsker det beste for sine barn. De er mye ute i trafikken, på vei til og fra trening, øvelser, kamper og arrangement. Kommunen bør bistå lag og foreninger i å gjøre dette så trafikksikkert som mulig.